Allt om #köpprocess

Har du koll på kundresan?

Dina kunders köpresa är alla de beröringspunkter som ditt företag har med dina kunder, från det att köpbehovet uppstår tills att köpet är genomfört, och tiden efter det. För att förstå kunden och hens behov, problem och intressen bör du identifiera, undersöka och mappa upp dessa ytor. Då lär du dig hur du kan förbättra dina […]

Måns Nilsson