Nyckeln till långsiktig motivation

Moa Thorsell

Det räcker inte med belöningar för att motivera sin personal. För långsiktig motivation behöver du lära känna den och tillfredsställa tre grundläggande behov.

motivation

Julledigheten är över och det skrivs spaltmeter om hur man som chef ska skapa motivation på arbetsgolvet. Låt dig inte lockas av quick fix-lösningar. Satsa i stället på långsiktig inre motivation genom att få medarbetaren att känna sig kompetent, autonom och sedd.

Läs också: Bli en bättre chef genom feedback

Yttre motivation räcker inte

Alla chefer kämpar på ett eller annat sätt med att motivera sin personal. En enkel väg att gå är via yttre inspiration med belöningar som till exempel bonusar eller gåvor. Berömvärda initiativ men tyvärr inte tillräckliga. Effekten är kortsiktig och för att fortsätta överraska personalen kommer insatsen hela tiden att behöva höjas. I värsta fall kan kortsiktig yttre motivation till och med ta död på långsiktig inre – när det materiella blir drivkraften i stället för tillfredställelsen i arbetet.

Läs också: 3 tips som gör dig till en bättre ledare

Autonomi ger inre motivation

Vägen till långsiktig motivation går med andra ord via det inre. Hur man bäst åstadkommer denna försöker mängder av handböcker att svara på. Men låt dig inte luras att det finns en universallösning. Varje arbetsplats är unik och arbetet måste du som chef själv göra – genom att lära känna personalen och dess behov. Enligt forskarna Ed Decis och Richard Ryans ”Self-Determination Theory” handlar det om att tillfredsställa tre behov.

  1. Kompetens
    Alla vill känna sig duktiga på jobbet. Med känslan av kompetens kommer yrkesstolthet, lojalitet och även trygghet att utvecklas. Var generös med konkret återkoppling och noga med att förklara varför något är bra.
  2. Autonomi
    Frihet under ansvar är ett slitet men tidlöst uttryck. Förtroende, inflytande och medbestämmande är avgörande för inre motivation och utveckling. Delegera fullt ut – kontroll skapar missnöje och bristande självförtroende.
  3. Social meningsfullhet
    Arbetsplatsen är en av de viktigaste mötesplatserna för social bekräftelse. Medarbetare behöver bli sedda genom äkta och personlig återkoppling. Är chefen lyhörd, empatisk och stödjande smittar det av sig på personalen.

Läs också: Hjälp medarbetaren lösa sitt problem

Robotar framtidens motivation?

Vissa är rädda att robotteknik och artificiell intelligens kommer att ta våra jobb – och vad händer då med arbetsglädjen? Men en undersökning av Opus Capita och Åbo Akademi University visar i stället på positiva effekter. Företag i studien som använde sig av tekniken vittnade om ökad motivation och utvecklingsvilja bland medarbetarna som var glada att slippa rutinmässiga uppgifter och kunna ägna sig åt mer inspirerande sysslor.

Läs också: Vartannat jobb snart automatiserat