Datalagring avslutas hos Tele2

Moa Thorsell

Brottsbekämpning och personlig integritet har varit ledorden i debatten om Sveriges omtvistade datalagring. Efter ett beslut i Kammarrätten kan Tele2 sluta att lagra trafikdata.

datalagring

Sedan 2006 har telekombolag och bredbandsleverantörer enligt svensk tvingats till datalagring. Trafikdata som vem du pratar med, var du befinner dig, vilken IP-adress din dator har och vilka sidor du surfar på har tills nu sparats i minst sex månader och högst två år – på bekostnad av den personliga integriteten. Men nu är det slut på det.

Dataavgörande beslut

Två dagar före julafton kom ett för Tele2 efterlängtat beslut. EU-domstolen har konstaterat att datalagringen strider mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och Kammarrätten valde att gå på samma linje. Beslutet innebär att telekombolagen inte längre behöver lagra trafikdata och Tele2 har redan satt igång att radera sin samling.

– Det är positivt att kammarrätten så skyndsamt agerar i enlighet med EU-domstolens dom. Vi ser nu fram emot en ny lagstiftning som tillgodoser både den personliga integriteten och brottsbekämpande myndigheters möjlighet att göra sitt jobb, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2.

Läs mer: Datalagring: ”Myndigheternas frågor om sök i våra register skenar”

Omtvistad datalagring

Datalagringsmålet har varit omtvistat och de politiska partiernas åsikter har gått isär. Två tunga argument har ställts mot varandra: brottsbekämpning och mänskliga rättigheter. I en intervju med Sveriges Radio efterfrågar Stefan Backman en mer balanserad lagstiftning som tar hänsyn både till polisens arbete och den personliga integriteten.

– Vi förstår att de brottsbekämpande myndigheterna är i behov av någon form av datalagring men den svenska datalagringen har gått alldeles för långt, säger han.

Vilken datalagstiftning som väntar i framtiden återstår förstås att se. Men utifrån Kammarrättens beslut kan man konstatera att det finns goda utsikter för större hänsyn till den personliga integriteten – något som förstås påverkas av det säkerhetspolitiska världsläget.

Läs mer: Datalagring och integritet – så tycker partierna