AI för alla företag – del 1

Måns Nilsson

Artificiell intelligens har flyttat från bioduken in i företagens vardag. Vi befinner oss fortfarande i en tid av trial and error, men rätt använt kan AI och machine learning städa undan många tråkiga uppdrag och personalen ägna sig åt betydligt mer kreativa sysslor. 

machine-learning_660x409

Vare sig det handlar om diagnostisering av cancer eller chatbotar i kundtjänst har Artificiell intelligens redan bevisat sig i yrkeslivet. Tekniken förutspås förändra i stort sett alla branscher. Men ett scenario där självlärande maskiner som styr sig själva kommer göra allt jobb åt oss ligger ändå långt från sanningen. Snarare är det så att AI effektiviserar och automatiserar manuella processer. Självfallet kan en maskin hantera oändligt mycket mer data än en människa, men det troligaste scenariot är att vi kommer arbeta sida vid sida.

 

Använd AI som Netflix

Rätt information till rätt person, i rätt tid – så lyder devisen för framtiden. Med stöd i dagens enorma datakapacitet kan AI effektivisera sökandet av mönster i den data kundbeteende renderar, och på sikt automatisera vinster inom många områden. Bearbetning och analys ger en fördjupad förståelse för kunden som gör det enklare för företagen att förutse efterfrågan och erbjuda produkter på individnivå. Netflix är ett exempel på en tjänst som via AI analyserar kundens beteende på sajten och ger förslag baserade på tidigare val. Maskinerna kan också hjälpa oss att förutspå problem och minska behovet av mänsklig handpåläggning. En helt annan bransch som anammat AI är jordbruket där man experimenterar med att låta data hjälpa oss avgöra vad som ska odlas, i vilka mängder och var. Fördelarna är självklara: med mindre resurser får vi bättre mat och en mer hållbar tillväxt.

 

 Artificiell intelligens på mitt företag?

Med största sannolikhet använder du redan ett antal tjänster som helt eller delvis styrs av AI. Frågan är då hur du ska gå tillväga för att hitta områden av den egna verksamheten som skulle spara tid och pengar genom att automatiseras. Se över affärsprocesserna, finns det repetitiva uppgifter går dessa antagligen att automatiseras? Fokusera på enkla och definierbara uppgifter, eller i komplicerade processer, använd AI för utvalda delar som ett automatiserat stöd.

AI är inte det stora slaget där människor ska ersättas av maskiner. Genom att digitalisera mekaniska delar av verksamheten kan artificiell intelligens i stället hjälpa medarbetarna att bli mer kreativa och produktiva samtidigt som negativ stress försvinner. De kan ägna sig åt mer intressanta och krävande uppgifter och låta de intelligenta maskinerna göra grovjobbet.

Läs även: Ai för alla företag – del 2