Google: Så använder ni era digitala enheter

Måns Nilsson

Googles senaste rapport ” How People Use Their Devices” slår fast att allt fler överger datorn till förmån för mobila enheter, och att vi primärt använder dem till att surfa.

big-g-660x409

Bild: Google press

Vi har pratat om mobile-first i några år nu. För företagen har det ofta handlat om att mobilanpassa närvaron på webben, lära sig använda sociala plattformar och vänja sig vid att möta olika kundsegment i olika kanaler. När Google nu presenterar sin rapport pekar alla data på att majoriteten av kunderna nu verkligen använder mobila enheter i första hand, och att de förväntar sig snabba svar när de söker information.

 

Tillgänglighet avgör

De mobila enheterna är ofta de som ligger närmast till hands. När vi ska ta beslut, ta reda på mer eller få något gjort och söker stöd i någon slags situation är det via en mobil enhet vi skaffar oss det stödet. För de företag som i marknadsföringshänseende eller liknande lyckas styra kunderna i dessa stunder finns goda förutsättningar att möta kunderna med sin story eller erbjudande i flera enheter, kanaler och format.

 

En vanlig dag

På frågan vilka enheter som används under en dag svarade 80 procent av de tillfrågade att de använde en smartphone, men endast 27 procent använde endast den enheten. Faktum är att drygt hälften använde flera enheter.

Bild: Google

Bild: Google

 

De vanligaste sökningarna

Cirka 40 procent av de sökningar som gjordes via smartphone handlade om frågor som uppstått i stunden, och som alltså svarar mot ett direkt behov. Här syns en tydlig skillnad mot de sökningar som sker via en dator, då dessa oftast inte är fullt så personliga, eller i vart fall mer framåtsyftande. Typiska sökningar via smartphone handlade om hälsa, föräldraskap och skönhet.

Bild: Google

Bild: Google

 

Hela rapporten finns att ladda ner och läsa här

 

 

Källa: Think with Google