Digitalisering handlar om människors behov

Måns Nilsson

(Tre minuters läsning) Digitalisering är inget IT-projekt. Det handlar om att förstå  kundernas nya behov konstaterar en färsk rapport.

digitalisering-660x409

Övergången till en digital ekonomi är något såväl näringslivet som övriga delar av samhället måste förhålla sig till. I en ny rapport, 2016 State of Digital Transformation, kartläggs de utmaningar och möjligheter företag står inför när de ska digitaliseras. Undersökningen visar att företagen fortfarande står inför stora utmaningar.

 

Cheferna halkar efter

Bland annat anger 55 procent av ansvariga för digital omställning på företag att nya kundbeteenden och preferenser är den primära katalysatorn för förändring. Samtidigt är den största utmaningen för cheferna (71 procent) att begripa sig på dessa nya beteenden – och dess effekter.

 

Det handlar om människor

Företagen måste helt enkelt sluta stirra sig blinda på maskinparker och vilka lösningar konkurrenterna kommer med, och istället försöka se på sin verksamhet utifrån kunderna. Vilka är deras behov och önskemål? Morgondagens kunder kräver nya sätt att upptäcka, uppleva och dela sina åsikter om dina produkter och tjänster. Alla företag behöver göra övergången till ett digicentriskt, kundstyrt tankesätt.

Börja i rätt ände

I rapporten konstateras även att många företag lever i villfarelsen att digitalisering i huvudsak är ett IT-projekt. Digitaliseringen bör snarare genomsyra det mesta i ett företag, från värderingar och strategiarbete till erbjudanden och intäktsmodeller. Idag har ett företag inte råd att vara dåligt på att erbjuda service, användarupplevelser och kundkontakt. Ändå tycks många påbörja omställningen till den digitala ekonomin utan att till fullo ha kommit till rätta med vad kunderna vill ha. Endast hälften (54 procent) av de tillfrågade i rapporten hade helt kartlagt kundresan.

 

Mer pengar och gladare medarbetare

För de företag som påbörjat sin omställning har resultaten hitintills varit positiva. 41 procent av de tillfrågade hade noterat en ökning av marknadsandelen, och 37 procent menade att omställningen haft och fortsätter ha en positiv inverkan på de anställdas arbetsmoral. Bara det vore skäl nog att ge sig i kast med digitaliseringen?

 

 

Undersökningen 2016 State of Digital Transformation görs av strategibyrån Altimeter och baseras på uppgifter från fler än 500 digitala strateger och chefer.