Tillväxtfonden: Cellevate

Måns Nilsson

Life science-företaget Cellevate har tagit fram en innovativ lösning för att underlätta stamcells- och cancerforskning samtidigt som antalet djurförsök kan minskas. En investering från Tillväxtfonden ska nu underlätta företagets väg ut på marknaden.

cellevate

Det var under en projektkurs 2011 på Lunds tekniska högskola som fyra ingenjörsstudenter, tillsammans med två av universitetets professorer, började undersöka hur celler påverkas av topografier på nanoskalan, och framför allt nätverk av nanofiber. Resultaten av undersökningarna var så pass intressanta att gruppen valde att parallellt med sin utbildning fortsätta forska på området.

–När vi 2014 avslutat våra masterstudier hade vi samlat ihop så pass mycket spännande resultat och know-how att det kändes naturligt att ta nästa steg. Att dela med sig av resultaten och kommersialisera dem. Så föddes Cellevate, berättar Maximilan Ottosson, idag operativ chef på Cellevate.

 .

Slutet för onödiga djurförsök

Life Science är en bransch som utvecklar medicinska innovationer för att förbättra människors hälsa. Cellevates vision är att deras produkter ska effektivisera biologisk forskning samtidigt som de drastiskt minskar antalet onödiga djurförsök. De har skapat en cellodlingsplattform baserad på nanofiber som imiterar den tredimensionella miljö celler upplever i en mänsklig kropp. Det är en viktig innovation då traditionell cellodlingsutrustning inte klarat bygga en sådan miljö.

– Biologisk forskning, framförallt den som rör läkemedelsindustrin, har problem med att översätta resultaten från rena cellstudier till de studier som utförs i försöksdjur. Våra produkter kan användas som ett komplement till den utrustning som traditionellt används vid cellforskning. Det ger kunderna ett mellansteg i testerna och de kan på så vis ta fram ett bättre beslutsunderlag innan dyra, och i vissa fall helt onödiga djurförsök inleds, berättar Maximilian Ottosson.

 .

En bransch fylld av svenska innovationer

Sverige har en stark tradition av innovativa life science-företag. Standardmediciner för astmatiker, magsårspatienter och hepatitsjuka människor har tillsammans med pacemakern och respiratorn alla utvecklats av forskare och entreprenörer i Sverige. Men det är en dyr verksamhet som tar tid tid och kostar pengar. Det påverkar självfallet marknaden.

– Marknaden vi arbetar mot är förhållandevis konservativ, men också medveten om att en förändring av metoderna och utrustningen som används är nödvändig. För att lyckas ta marknadsandelar är det otroligt viktigt att marknadsföra våra produkter och förmedla fördelarna de medför på rätt sätt, samtidigt som vi kan backa upp våra påståenden, tror Maximilian Ottosson.

Den insikten har präglat uppbyggnaden av Cellevate. Know-how är honnörsordet och företaget lägger mycket tid och fokus på att utveckla produkterna och produktionstekniken så att de ständigt ligger i framkant. Parallellt med utvecklingsarbetet har Cellevate knutit till sig kompetenta medarbetare med erfarenhet av att skydda innovationer och immateriella rättigheter, så kallad IP-strategi, för att stå väl rustade för intåget på marknaden.

.

Produkten klar för marknaden

Än så länge har arbetet i huvudsak skett med forskargrupper vid svenska och internationella universitet som gett en överväldigande respons. Det goda gensvaret har gett Cellovate en tydlig indikation om att idén har bäring och nu står de inför utmaningen att etablera en kundbas.

–Vi kommer rikta oss mot forskare och senare mot större läkemedelsbolag. Det är där majoriteten av djurförsök görs och våra produkter verkligen göra skillnad, säger Maximilian Ottosson.

 

Tillväxtfonden hjälper nanofibrer synas

Men att ta ut en produktlinje baserad på produkter med ”nano” i namnet är enklare sagt än gjort. Nano kommer från grekiskans ord för dvärg, ”nanos”. När vi i dag använder nano som prefix för något betyder det miljarddel – alltså något väldigt väldigt litet. Och hur ska man gå tillväga för att sälja något som inte syns?

– I vår bransch, som i många andra, sker försäljningen i huvudsak genom personliga möten. Vi måste kunna visualisera våra nanofibrer och visa potentiella kunder hur de fungerar så de förstår varför vår produkt är unik. Surfplattor och en leverantör med säker täckning för stora mängder data kommer verkligen underlätta för oss, säger Maximilian och fortsätter

– Det kommande året blir avgörande för oss. Vi har spännande, innovativa produkter som vi vill dela med oss av till marknaden och en kommunikationslösning från Tele2 ger oss de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas göra detta, avslutar Maximilian Ottoson

.

Utdrag ur Cellevates ansökan:

” Cellevates produkter är baserade på forskning som pågått sedan 2011 från Lunds Universitet och företaget står nu inför en kommande marknadsintroduktion av vår första produktlinje. Vi är därför på väg in i en intensiv fas med mycket sälj och aggressiv marknadsföring. Sälj i vår branch, som i många andra, innebär mycket personlig kontakt, möten för att fånga upp våra tänkta kunders intresse… …en kommunikationslösning med surfplattor hade inneburit att vi på ett enkelt och smidigt sätt kunnat visa upp våra nanofiber och vad det är som gör vår produkt unik, utan att behöva släpa på projektorer, datorer eller försöka visa bilder på små smartphones (som vi gör nu)”

 


Tillväxtfonden är Tele2s sätt att återinvestera i svenskt företagande.
Tävla om en skräddarsydd kommunikationslösning för ditt företag, värd upp till 30 000 kronor. Fram till den 30 augusti 2016 dras en ny vinnare varje vecka.

Läs mer om Tillväxtfonden och ansök här!