iPhone fyller snart 10 år men…

Måns Nilsson

…det mobila håller inte måttet

Iphone10_660x409

4 minuters läsning

En ny undersökning från Sitecore Mobile visar att varumärken tror att de har en bra mobil närvaro men att konsumenterna inte håller med. Företagen har fortfarande inte lärt sig att hantera bra marknadsföring i smartphonen trots att de haft 10 år på sig att lära sig!

Undersökningen frågade konsumenterna vad konsekvenserna blev om den mobila upplevelsen inte överensstämde med deras förväntningar. En tredjedel svarade att de aldrig mer skulle handla från företaget. Det är alltså viktigt att företagen lär sig snabbt och korrigerar de bristande mobilplattformarna.

I undersökningen tillfrågades 450 personer på beslutsfattande positioner på företagens marknadsavdelningar och 4000 konsumenter. Sedan jämfördes svaren och skillnaden är slående. Företagen har en mycket högre tilltro till sina metoder än vad konsumenterna vill ge dem cred för.

Få företag lyckas mobilt

Av företagen säger 62 procent att de har en mobilanpassad hemsida och 42 procent har en app. Företagen lägger i snitt 30 procent av sin digitala budget på mobila plattformar. Trots det är inte konsumenterna inte särskilt nöjda när man tittar på resultatet.

Frågan som stack ut mest var frågan om UX. En fjärdedel av konsumenterna svarade att hemsidan eller appen var användarvänlig i mobilen medan hälften av företagen ansåg att den var det.  Andra frågor som också uppfattades olika var frågorna kring säkerhet, personanpassning, delningsmöjligheter i sociala medier och huruvida app/mobil- och desktopsajterna överensstämmer med varandra. I alla de sammanhangen ansåg företagen mer om sina plattformar än vad konsumenterna gjorde.

Tabellen nedan jämför konsumenters och varumärkens svar på frågorna om mobil användarvänlighet och hur bra varumärkena är på det. Det är intressant att se hur mycket svaren skiljer sig.

Iphone10_infografik

Källa. Marketingland

 

Av: Alexandra Ekström Madrid