Ett entreprenörskap som förändrade Sverige

Måns Nilsson

Vi har varit där ni är! Tele2s budskap till svenska entreprenörer är enkelt.
Ni behövs, och vi behöver er.

tillvaxtfonden_660x409

Tillväxtfonden bär ett arv i rakt nedstigande led från Tele2s första levnadsår. Vi grundades 1993 i efterdyningarna av ett drygt 60 år långt telefonimonopol. Såväl tekniska- som administrativa lösningar hade sett bättre dagar, och det fanns utrymme för nya tankar och idéer. Men bara en idé i sig räcker inte hela vägen.

”Först har vi en person med en idé. Pengar slår idén, alltså har den som har pengar möjlighet att göra affärer på idén. Politik slår pengar, eftersom politiker genom lagstiftning kan hindra vissa affärsidéer. Men teknologi slår politiken då ny teknik kan medföra att ålderstigna politiska regelverk förlorar sin verkan.” /Jan Stenbeck

Med Jan Stenbeck som vägvisare

När Jan Stenbeck i slutet av 80-talet ville ge Sverige reklamfinansierad TV var det svenska regelverket om förbud mot reklam i TV en svårforcerad barriär. Men barriärer är till för att övervinnas, och genom att sända via satelit från London kunde TV3 1987 öppna upp det svenska TV-klimatet. Ny teknik hade övervunnit ett otidsenligt regelverk. Jan Stenbeck skulle fortsätta utmana det svenska medieutbudet och genom verksamheter som Comviq, Metro, Radio Rix, Strix Television, Tele2, TV-Shop, TV1000, Viasat och ZTV skrev han för alltid in sig i den svenska mediehistorien som en superentreprenör.

Idéerna lever kvar

Vi fortsätter följa i Jan Stenbecks fotspår. När Tillväxtfonden investerar i ett företag är det för att ge din idé och affär ett tekniskt bistånd som hjälper er förbi de barriärer som ligger framför er. Som ger er växtkraft och bidrar till att skapa ett företagarklimat där vi gör affärer med varandra.

Läs också: Tele2 vill investera i ditt företag