Big Data på rätt sätt

Måns Nilsson

(3 min läsning) Big Data ändrar våra beslutsmönster och idag förväntas företagen fatta sina beslut grundat på data och analys. Men är företagen verkligen redo? Johan Magnusson, lektor på institutionen för tillämpad IT på Chalmers, är inte säker.

Använd-datan_660x409

Det är en allmänt hållen sanning att företag som inte fokuserar på sin data och analys kommer bli omsprungna av konkurrenterna . Men det är inte insamlingen av data i sig som ger fördelar på marknaden. Det är HUR datan används som spelar roll. Att samla data på hög får aldrig bli ett självändamål. Fokus ska istället läggas på analysfasen. Det ger insikter som sen kan ligga till grund för strategier och  förändringar.

Med färre ord – samla inte på er mer data än ni kan hantera!

Läs också: Så kan big data bli en guldgruva för dig

Johan-Magnusson-280x330Under Data Innovation Summit i Stockholm i slutet av mars höll Johan Magnusson, lektor på institutionen för tillämpad IT på Chalmers, ett kort föredrag om problematiken kring svenska företags bristande förmåga till förändring.

– Problematiken kring varför svenska företag ligger efter i arbetet med Data-innovation är förknippat med låg förmåga till förändring. Det finns ofta flera lager av gamla sätt att arbeta som måste undanröjas innan man kan se på datan utifrån ett objektivt perspektiv, sa Johan Magnusson under anförandet.

Företagen måste med andra ord rensa upp i sina gamla strukturer innan de kan göra nytta av nya insikter. Omvänt missar man den fulla potentialen av datan innan man insett vilka underliggande strukturer som ligger i vägen.

– Komplexiteten ökar med all data och därmed behöver företagen öka sin flexibilitet för att kunna göra de nödvändiga förändringar som analysen av datan visar, konkluderade Johan Magnusson.

3 insikter om dataanvändning

  1. För att arbeta effektivt med data måste avdelningarna på företaget samarbeta. Marknadsavdelningen måste ha tät kontakt med IT-, analys- och dataavdelningen, Tillsammans måste de sätta kunden i fokus.
  2. Data skapar inga inspirerande idéer, men bekräftar dem. Inte heller skapar data en kundupplevelse som stärker relationen till varumärket. Men, den ger en fingervisning om huruvida din idé är uppskattad eller inte.
  3. Dataanalysen ersätter inte traditionella marknadsanalyser. Man måste fortfarande var ute och fråga kunderna vad de verkligen tycker. Den emotionella aspekten av upplevelserna kring varumärke syns (än så länge) inte i datan.

Källa: Digiday