5 tips för effektiv projektledning

Måns Nilsson

Dags att dra igång ett projekt? När kunden eller styrelsen ger dig en ny uppgift att lösa – se till att börja i rätt ände, och följ dessa fem steg så har du goda förutsättningar att lyckas över förväntan.

Det finns många fördelar med att anställa personer som ska jobba på distans. Men räkna inte med att spara pengar åt företaget.

  1. Definiera målet. Innan du gör någonting annat – försäkra dig om att du har förstått exakt vilka förväntningar beställaren och andra intressenter har, och att alla som är involverade i projektet är eniga om syfte och mål. Du bör sätta upp ett antal mätbara kriterier som ska fungera som konkreta bevis för hur projektet framskrider: deadlines, budget och KPIer.  Se till att du själv och beställaren är helt överens om dessa kriterier. Det här blir grunden för din projektplan.
  2. Definiera kraven. Vad krävs i form av kompetens, tid och pengar för att ro projektet i land? Se till att du har full koll på vilka resurser som behövs för att uppnå alla mål och delmål, och sätt ihop ditt projektteam utifrån detta. Stäm av din uppfattning om kraven med beställaren, så att ni är överens.
  3. Sätt upp delmål. Planera projektet utifrån fyra huvudsakliga delar: Uppstart, planering, genomförande och avslut. Bedöm hur mycket tid var och en av dessa delar kommer ta, och vilka resurser som kommer krävas för varje del – vem ska jobba med vad, och hur mycket? Genom att planera varje steg i projektet i förväg gör du det lättare att se när en del faktiskt är avslutad, och om det skett i tid.
  4. Identifiera fallgroparna. Vad kan gå fel? Var finns de största riskerna? Genom att formulera eventuella svårigheter redan i början av projektet förbereder du dig och teamet på hur problemen ska hanteras, om de dyker upp. Ni kan också ta höjd i tidsplanering och budget för troliga fallgropar.
  5. Kommunicera! Tydlig kommunikation är avgörande för att projektet ska lyckas. Se till att du har koll på allt som sker inom projektet – och se till att alla i teamet har koll på allting som berör dem.  På så vis undviker ni dubbelarbete och missförstånd. Håll regelbundna avstämningsmöten och kom ihåg att det inte bara handlar om att informera: lyssna också.