Var är entreprenörerna GenY ?

Måns Nilsson

Entreprenörskap och driv – typiskt svenska egenskaper! Åtminstone vill vi gärna se oss själva så. Och visst, internationella bjässar som H&M, Spotify och Ikea är förvisso varumärken vi kan vara stolta över. En ny generation har redan börjat springa med stafettpinnen; stjärnskott som Isabella Lövengrip (Blondinbella) och Filip Tysander (Daniel Wellington) är unga, svenska entreprenörer som redan nått långt. Den så kallade Generation Y har nu blivit vuxen och startat en rad företag. Generation Y är så kallade ”digital natives” – de har använt internet hela livet och alltid haft smartphonen som en extra kroppsdel. De har helt enkelt vuxit upp i framtiden och känner den som sin egen ficka. Det bådar väl gott – eller?

Gen-Y_660x409

Färre entreprenörer i Generation Y

Tyvärr är det inte riktigt så lovande som det ser ut. Nu visar statistiken att andelen entreprenörer i Generation Y är färre än andelen i ”köttbergsgenerationen”, född under 40- och 50-talen. Trenden syns inte bara i Sverige utan verkar vara genomgående i hela västvärlden. Utvecklingen visar att andelen entreprenörer i alla generationer efter köttberget har minskat stadigt och att entreprenörskapet i Generation Y är historiskt låg.

Otrygghet ett hinder

Trots förebilder som Mark Zuckerberg (Facebook) och Daniel Ek (Spotify) vågar många i Generation Y inte satsa på sina idéer utan väljer att studera istället. Och det har sina förklaringar.

Idag är en högre utbildning i princip alltid ett krav för att få  jobb och ofta en förutsättning för att göra karriär. Den yngre generationen kommer alltså ut i arbetslivet med en hög utbildning, höga förväntningar – och stora studieskulder. De har satsat på sig själva och förväntar sig avkastning. Men en startup-verksamhet är sällan lönsam första året och att ta ut lön är ofta bara att glömma. Inte konstigt att många väljer en trygg anställning istället.

Krävs ett trendbrott

Om trenden fortsätter – långa studieperioder följda av fasta anställningar – kommer det innebära färre nya arbetstillfällen. Men detta kan i sin tur tvinga fler att hitta nya sätt att försörja sig. Om inte fler ur Generation Y tar på sig entreprenörshatten får vi kanske vänta på att Generation Z antar utmaningen att bräcka köttberget i kreativitet.

Svenskt entreprenörskap i korthet enligt GEM:

  • Andelen entreprenörer i uppstartsfasen har fallit till strax under sju procent 2014.
  • Andelen nödvändighetsbaserat entreprenörskap minskar i Sverige medan andelen möjlighetsbaserat entreprenörskap ökat sedan 2013.
  • Kvinnors entreprenörskap föll kraftigt från 6,2 procent till 3,8 procent mellan 2013 och 2014.
  • 47 procent av nyföretagandet under år 2014 var i affärstjänstbranschen.
  • Andelen unga entreprenörer (upp till 35 år) faller trendmässigt i Sverige sedan 2012 medan andelen entreprenörer i ålderssegmentet 55–64 år ökar.

 

Text: Alexandra Ekström Madrid