Ett Facebook för maskiner

Måns Nilsson

Möjligheten att lagra enorma mängder data från mjuk- och hårdvara, big data, är redan en självklarhet. Hur vi faktiskt ska dra nytta av all denna data är inte lika givet. Först under de senaste åren har tekniker växt fram som låter oss hantera och analysera datamängderna. En av lösningarna är programvaran Apache Hadoop – en öppen källkod som länkar och samordnar tusentals datorer för att lagra och analysera data med snudd på obegränsad beräkningskraft. En annan är den snabba utvecklingen av algoritmer för maskininlärning, som låter en dator urskilja mönster i stora mängder data och förutsäga vad som ska hända härnäst.

Maskiner och människor skapar innehållet

Machinebook beskrivs som ett Facebook för maskiner – ett socialt nätverk där maskin och människa möts. Företaget Cybercom utvecklar nu den första versionen av tjänsten, och även om nätverket beskrivs som ”socialt” handlar det naturligtvis om affärsnytta och minimering av downtime inom industrin.

Kärnan i Machinebook är en plattform där ”intelligenta” maskiner i stora maskinparker, tekniker och serviceoperatörer delar information och uppdateringar. Plattformen samlar och distribuerar relevant information, och innehållet skapas av maskiner och människor tillsammans. Cybercoms idé är ett öppet samarbetsforum där maskinernas uppdateringar ligger till grund för teknikernas problemsökning och -lösning. Processen ska vara möjlig att följa för alla som ansluter sig till forumet, och användarna kan välja att delta i, eller bara följa, processen.

Bort från individberoendet

– En stor utmaning idag för industrier och deras serviceorganisationer är att arbetet i så hög grad hänger på enskilda medarbetares kompetens och förmåga, säger Tatu Hautala på Cybercom i Finland.

Genom att maskinerna rapporterar data och avvikelser kontinuerligt, i ett forum där många kan ta emot och hantera informationen, blir service och problemlösning inte längre avhängig förmågan och kapaciteten hos en enskild individ eller ett litet team. I stort sett vilken maskin som helst kan anslutas till Machinebook, och i så måtto är nätverket ett klassiskt IoT-system.

– Maskiner blir allt mer intelligenta, och därmed kan maskinernas förmåga att kommunicera förbättras markant. Det har vi tagit fasta på när vi utvecklat Machinebook, säger Tatu Hautala.

Idén att genom ”kommunicerande maskiner” effektivisera servicetjänster utgår ifrån maskintillverkarindustrins strävan efter att i första hand sälja service, i andra hand utrustning. Serviceaffärens betydelse växer med andra ord explosionsartat; en allt större del av intäkterna kommer från underhåll och service, och effektivitet och proaktivitet blir avgörande för att en aktör ska lyckas.

Predix Cloud förutsäger kraschen

Redan för ett halvår sedan kunde vi läsa om GEs Predix Cloud, en tjänst som ska kunna förutsäga när en maskin är på väg att krascha och på så vis ge tekniker och serviceteam ett försprång och möjlighet att mota Olle i grind.

Predix Cloud ska serva det industriella internet genom att låta maskiner prata med varandra för att övervaka och förbättra effektiviteten i flygplan, tåg, oljekällor, vindkraftverk och medicinsk utrustning.

Det första företaget som provade Predix var Pitney Bowes, tillverkare av brev- och paketsorteringsmaskiner.

Pitney Bowes kan nu kunna uppskatta när en maskin är på väg att krascha och kan utifrån detta planera förebyggande underhåll.

– Du vill veta vilken typ av signaler du kommer att få när en maskin är på väg att bryta ihop. Prefix ger dig möjlighet att fråga andra maskiner i systemet: ”senaste gången du gick sönder, vilka signaler föregick den kraschen, och vilka tecken fanns två veckor innan?”, säger Harel Kodesh, chef för GEs Predix Cloud-service.

Fördelar med Machinebook (enligt Cybercom):

  • Ökar kundnöjdheten genom högre servicekvalitet och effektivitet
  • Kontinuerlig maskinövervakning, prognos-tjänster och analys
  • Minimerar oplanerade produktionsstopp och maximerar utnyttjandet av maskiner, samtidigt som servicekostnader minskar