Chefen kan vara både stark och snäll

Måns Nilsson
good_boss_660x409

Tänk på Bamse, världens starkaste björn: ”Det är bättre att vara snäll än stark”.

Ska chefen vara snäll eller inte? Skandalen med Volkswagen-koncernens utsläppsfusk kastar nytt ljus på frågan. För det hårda ledarskapet med chefer som inte accepterar misslyckanden presenteras nu som en förklaring till att det kunde gå som det gjorde på Volkswagen. Samtidigt är det ju så att alla företag behöver tydlig ledning för att utvecklas och nå sina mål. Kan en snäll chef verkligen axla den rollen?

Hård chef, sjuka medarbetare?

De flesta av oss har ibland ansträngt sig lite extra för att undvika obehaglig uppmärksamhet från en sträng lärare eller chef. Men forskningen visar att vi mår fysiskt och psykiskt bättre av ett tryggt och vänligt ledarskap. En hård och krävande chef gör oss mer stressade. Över tid innebär den negativa stressen sämre prestationsförmåga och sämre hälsa. En studie från Karolinska institutet visar till och med att chefens egenskaper har ett tydligt samband med förekomsten av hjärtsjukdomar bland medarbetarna.

Snäll inget positivt omdöme

Vi behöver inte gå så långt som till hjärtsjukdom för att visa fördelarna med ett vänligt ledarskap. Enligt amerikansk forskning har medarbetarna större förtroende för en snäll chef. Att som chef föregå med gott exempel i beteende och attityd påverkar medarbetarna så till den grad att de presterar bättre både som grupp och som individer. Snälla chefer gör medarbetarna vänligare och mer hjälpsamma mot alla de möter.

Ändå är begreppet ”snäll chef” inte något självklart positivt. Kanske för att begreppet ”snäll” för tankarna till den småmesiga dörrmattan som ingen riktigt respekterar. ”Men hon är ju snäll” har blivit en artig omskrivning för ”saknar personlighet och tar inte för sig.”

Om konsten att vara snäll

För tio år sedan kom professor Stefan Einhorns bok ”Om konsten att vara snäll”. Efter lång forskning i ämnet snällhet kunde han konstatera att det handlar lika mycket om att sätta gränser som att vara vänlig. En person som lugnt och vänligt visar tydligt vad som gäller och var han eller hon står i en fråga, är ändå en snäll person. Och det är här den snälla chefen blir en god ledare. Eller som Stefan Einhorn formulerar det i en intervju:

– Den bästa förklaringen på en ledare jag sett var i Nordisk familjebok från 1930. Där står ”en ledare är en kropp som leder värme och ljus”.

Så blir du snäll OCH stark

Stefan Einhorns bästa tips för hur du både är snäll och engagerar medarbetarna:

  • Var generös med beröm och uppmuntran.
  • Ge äran till andra.
  • Dela med dig av idéer.
  • Du behöver inte åta dig allt – men det du gör ska du göra bra.
  • Var ett föredöme.
  • Tänk på Bamse, världens starkaste björn: ”Det är bättre att vara snäll än stark”.

Text: Anne Hammarskjöld