5G kräver smartare nät – här är utvecklingen idag

Måns Nilsson
thomas_660x409

– 5G handlar mycket om att hitta nya användningsområden för mobila nätverk, säger Thomas Björklund, Head of Technology Strategy and Architecture på Tele2 och tekniskt ansvarig för 5G.

Click here for English version.

Cisco Systems spår att över 50 miljarder enheter snart kommer vara uppkopplade. Det är dessa 50 miljarder prylar som bildar IoT – Internet of Things. Och IoT spelar en av de stora rollerna i dataöverföringens nästa stora genombrott: 5G.

 

Mobilnät har fram till nu varit telekom- och IT-branschens angelägenhet. Men femte generationens nät är inte en version 2.0 av 4G. Komplexiteten hos 5G innebär möjligheter som gör att en rad andra branscher, såsom fordons- och tillverkningsindustri, sjukvård, trafik och energibranschen, nu vaknat till och vill vara med och styra utvecklingen.

-4G var en evolution av 3G. Bättre, men inte revolutionerande. 5G däremot handlar om vad som kommer att driva användningen i framtiden och att hitta nya användningsområden för mobila nätverk. Användarnyttan står betydligt mer i centrum nu, säger Thomas Björklund.

#5G kräver smartare nät - här är utvecklingen idag Klicka för att Tweeta

5G: Telekombranschens krav

Han är Head of Technology Strategy and Architecture på Tele2 och tekniskt ansvarig för 5G. Bland annat sitter han i styrelsen för NGMN, den globala intresseorganisationen för telekombolag över hela världen.

-Tele2s roll i 5G-utvecklingen inom ramen för NGMN är att jobba med kravställningen kring 5G, genom att tillsammans med branschkollegor formulera tekniska krav, kostnadskrav och vad vi vill få ut av 5G. Det är alltså våra önskemål om hur 5G ska fungera, sedan får vi se vad som är möjligt att uppfylla och inom vilka tidsramar. Det mesta är möjligt, men vi måste prioritera, säger Thomas Björklund.

Ambitionen är att 5G ska öppna nya affärsmöjligheter för i princip alla branscher, och att slutanvändaren – gemene man – ska få en betydligt bättre upplevelse. Användarbeteendet utvecklas i rasande takt och därmed ökar våra krav på kapacitet och snabbhet för dataöverföring. 5G är en nyckel när det gäller att möta dessa krav på effektivitet, nya möjligheter och minskade kostnader.

Att koka ner utvecklingen till ett enkelt ”5G handlar om detta och detta” låter sig helt enkelt inte göras. I NGMNs 5G White paper (ladda ner här) finns arbetsgruppens slutsatser och en rad use cases samlade, vilket ger en bredare förståelse för möjligheter och utmaningar, och för telekombranschens förväntningar.

Tactile Internet möjligt med 5G

Ett av fokusområdena är IoT och M2M (Machine to machine). Tekniken fungerar inte optimalt i 4G (”uselt”, för att citera Thomas Björklund). Givet de prognoser för M2M och IoT som nämndes tidigare i texten – snart 50 miljarder uppkopplade enheter – är ett nytt och bättre anpassat nät en förutsättning för att prognosen ska bli verklighet.

-M2M är en viktig del i 5G-diskussionerna. Cloud transition och time to market ska gå oerhört mycket fortare än idag. Det handlar om saker som faktiskt kommer att förändra världen, säger Thomas Björklund.

Han nämner som exempel Tactile Internet – fjärrstyrda operationer inom industri, gruvdrift, vård etcetera. Tekniken har varit på tal under lång tid, men på grund av 4G-nätets begränsningar har Tactile Internet hittills varit en teoretisk idé snarare än en praktisk möjlighet. Med 5G blir det däremot fullt möjligt.

”Nätet ska förstå hur mycket som behövs, och när”

En radikal skillnad mellan 4G och 5G är att 5G kräver ett oerhört mycket smartare nät, ett nät som förstår när en viss applikation kräver extrem latency eller bandbredd medan en annan applikation inte har det behovet.

– Alla ska ha sin unika del av nätet, ett nät som måste kunna analysera trafiken och avgöra vilken typ av applikation som används just då. Det är detta som network slicing handlar om: att nätet ska förstå hur mycket kapacitet som behövs och när, och vilka applikationer som fortfarande fungerar bra i 2G, 3G och 4G, säger Thomas Björklund.

Mer data – mycket mer

Inte helt oväntat innebär 5G att Tele2 och alla andra i telekombranschen måste kunna leverera mer data – mycket mer. Idag vet man dock inte om befintliga nät ska byggas ut, eller om helt nya nät ska byggas. Enligt Thomas Björklund kommer det ske ytterligare vidareutveckling av 4Gs radie, men 5G är mer baserat på tjänsteplattformar och cloud.

För ett år sedan sa Joachim Horn, tidigare Group CTIO på Tele2, till Better Business att vi kunde vänta oss en utrullning av den nya tekniken inom 5-6 år:

– Vi tror att 2020 är realistiskt, men det viktigaste är att vi branschaktörer inte förhastar oss och lanserar någonting i förtid. Jag tror inte heller att vi kommer att få se en ”Big Bang-effekt” av 5G, övergången från 4G kommer snarare ske gradvis.

Thomas Björklund säger att den prognosen står fast, kanske med en viss justering framåt i tiden.

– Vi räknar nu med att de första versionerna ska börja användas under 2020, men utrullning på bred front får förmodligen vänta till 2022. Tele2 planerar att vara tidigt ute med den nya tekniken, men givetvis är det alltid affärsnyttan som styr. Tidplanen kan förändras och det är ännu för tidigt att lova någonting.

Fakta: Hur snabbt är 5G?

1000 Tbps har uppnåtts i testmiljö, och ska enligt forskarna vara möjligt att uppnå på sikt.

– Det där är egentligen nörd-fakta som är svåra att förhålla sig till för de flesta. Men det finns redan nu konkreta exempel på hur vi tror att 5G kommer förbättra mer vardagliga fenomen, säger Thomas Björklund och nämner:

  • Streamingtjänster som Netflix: ca 10 gånger snabbare med 5G än 4G
  • Latency (svarstid, fördröjning): ca 10 gånger snabbare
  • Edge, teknik för överföring i ”svåra” områden som glesbygd: ca 100 gånger snabbare
  • Mobilitet (hur snabbt man kan förflytta sig utan att tappa kontakten med nätet): ca 1,5 gånger bättre, vilket innebär att det fungerar även på snabbtåg
  • Connection density (hur många uppkopplade enheter som kan dela på ett område): minst 100 gånger fler enheter
  • Batteritid (att 5G-nätet inte ska suga allt batteri från enheten): – Detta är viktigt och vi har diskuterat det mycket. Generellt har vi sagt att batteritiden ska vara omkring tio gånger bättre på varje enhet än idag, säger Thomas Björklund.