”Ledarskap ska förändras med samhället”

Måns Nilsson
Karaktären David Brent i tv-serien The Office - bra exempel på dåligt ledarskap...

Karaktären David Brent i tv-serien The Office: ett bra exempel på dåligt ledarskap…

Förr i tiden var chefen den som bestämde och satt på toppen av en organisation. Men chefsroller och ledarskap har förändrats, enligt Petra Rosenberg, utvecklingsansvarig för IHM Business Schools ledarprogram. Nu ska chefen kunna inspirera och motivera de anställda.

– Ledarskap ska förändras i takt med samhället, det är naturligt, men många ledare har svårt att anpassa sig till hur samtiden ser ut. Det är en uppgift i sig att granska sin ledning och hur den fungerar; nu pratar vi inte längre om att leda i betydelsen styra sina underordnade. Chefen sitter inte längre på toppen av en organisation och styr med järnhand, det är föråldrat. Nu handlar ledarskap om att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, våga konfrontera och kanske mest av allt visa stor personlig omtanke, säger Petra Rosenberg i en intervju på ihm.se.

Ledarskap för självständiga medarbetare

För ledaren handlar det om att kliva ner, ta ett steg tillbaka och våga ge sina medarbetare förtroende att göra sitt jobb.

– Förr fanns en tradition av att behöva ge folk en knuff i ryggen, att piska fram resultat. Nu är den stora utmaningen att få alla i en organisation att gå själva, och vilja göra det. Vi lever i en tid där människor vågar ifrågasätta och säga nej på ett annat sätt än tidigare och det går inte att leda genom att kontrollera varje enskilt steg hos sin medarbetare, säger Petra Rosenberg.

Släpp in olikheter

En ledare ska inte heller vara rädd för att släppa in olikheter i organisationen.
– Det är oerhört viktigt att se hur personers olikheter kan bidra till ett företags utveckling. I en homogen grupp blir det ofta för mycket ryggdunkande och alltför lite reflektion, säger Petra Rosenberg.

Ledarskap kräver utveckling

Det är ensamt på toppen, det vet alla som någon gång haft en chefspost eller ledarroll. Medarbetarna förväntar sig ofta väldigt mycket, samtidigt som många ledare känner sig isolerade i sin roll och saknar någon att bolla med. IHM arbetar med olika ledarprogram vars uppgift är att utveckla ledare. Läs mer om det här.