Vartannat jobb snart automatiserat

Måns Nilsson

Inom 20 år är vartannat jobb automatiserat – i Sverige troligtvis ännu fler. Det hävdar en rapport från chefsorganisationen Ledarna. Framstegen inom digitalisering, robotisering och dataanalys driver på automatiseringen.

todolist

2,5 miljoner svenska jobb påverkas

En rapport från Stiftelsen för strategisk forskning hänvisar till en studie vid Oxford universitet, som visar att 46 procent av alla jobb på den amerikanska marknaden kan ersättas av digital och automatiserad teknik inom 20 år. Den svenska marknaden kommer sannolikt att märka av digitaliseringen ännu mer: 53 procent – 2,5 miljoner jobb – påverkas. Skillnaden mellan USA och Sverige beror bland annat på att Sverige fortfarande har gott om industrijobb som kan automatiseras.

”Säkra” yrken som inte automatiseras

De ”säkra” yrken som forskarna räknar med inte kommer att automatiseras i första taget är bland annat skogsmästare, präst och speciallärare och andra jobb som kräver konstnärlig förmåga, förhandling och omtanke om människor. I riskzonen finns kassapersonal, företagsekonomer, marknadsförare, försäljare och maskinoperatörer, yrken som ses som lätta att datorisera.

Vinnare: företagsekonom som väljer rätt

Frågan är vad som händer när stora grupper på arbetsmarknaden ersätts av digitala system. Historiskt kan man se att när vissa yrkesgrupper försvinner så tillkommer nya, för att täcka behov som inte tidigare fanns. Samtidigt som tekniken gör att vissa yrken försvinner så kan den bidra till att skapa nya jobb. Ledarnas rapport tar som exempel företagsekonomer: de som utvecklar automatiserad auktionsprissättning, som används i allt fler branscher, kommer förmodligen att bli mycket efterfrågade.

Det handlar alltså inte i första hand om färre arbetstillfällen, snarare andra yrkesroller. Ett stort ansvar hamnar då på individen och hens förmåga att ställa om till nya arbetsuppgifter.

 

Fyra viktiga förändringar:

  1. Digitala tjänster står för en större del av ekonomin, på bekostnad av de fysiska varorna. Det kräver mindre arbetskraft och mindre kapital än traditionell industri.
  2. Behovet av arbetskraft inom handelssektorn minskar när försäljning och distribution effektiviseras av digitala plattformar, marknadsplatser och användargenererad data.
  3. Behovet av lågutbildad och lågavlönad arbetskraft minskar när traditionell produktion effektiviseras genom automatisering, 3D-printing och annan teknik.
  4. Efterfrågan på högutbildad arbetskraft minskar inom de områden där mer avancerade tjänster automatiseras. Samtidigt ökar efterfrågan inom digitala processer kopplade till artificiell intelligens och robotik – alltså tekniken bakom automatiseringen.

 

Källor: Ledarna (Morgondagens Ledarskap), Oxford Martin School (The Future of Employment), Stiftelsen för strategisk forskning