Internet of Things – underskattat, inte hypat

Måns Nilsson

I dagarna släppte McKinsey Global Institute den 142 sidor långa rapporten ”The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype”. Kontentan av rapporten är att intresset runt Internet of Things (IoT, eller M2M, Machine to Machine – läs mer här) inte är det minsta överdrivet. Tvärtom är det få som förstår de enorma möjligheter som Internet of Things erbjuder.

Genom att analysera över 150 situationer och branscher – från enskilda individers monitorering av sin hälsa med hjälp av fitness-armband, till tillverkningsindustrier som tar hjälp av sensorer för underhåll och säkerhet i fabriker – skapar rapporten en bild av hur olika IoT-system som kopplas samman kan skapa helt nya förutsättningar för städer, individer och industrier. McKinsey uppskattar de ekonomiska effekterna av Internet of Things till mångmiljardbelopp.

Rapporten ger sex konkreta exempel på underutnyttjade möjligheter med Internet of Things.

  • Bara 1 procent av all tillgänglig data används

Av all den data som samlas upp och genereras av sensorer och manöverorgan är det bara en liten, liten del som används. Ofta så lite som 1 procent. Och den datan används nästan enbart för att upptäcka avvikelser, inte för att förebygga fel eller optimera funktioner. Det finns alltså enorma outnyttjade resurser och möjligheter i den data som uppkopplade och sammankopplade enheter genererar.

  • Internet of Things är mycket mer än industri  

McKinseys rapport går på djupet genom att analysera hela nio olika  sammanhang där IoT kommer att utvecklas: hemmiljö, butiker, kontor, fabriker, byggarbetsplatser, fordon, folkhälsa, logistik och stadsmiljö. Bara inom butikssektorn räknar McKinsey med ett potentiellt värde på 1,2 biljoner dollar.

Bild (beskuren) från McKinseys rapport.

Bild (beskuren) från McKinseys rapport.

  • …men möjligheterna för B2B är enorma

Pratande kylskåp och smarta klockor representerar bara en ytterst liten del av de möjligheter som Internet of Things skapar. Enligt McKinsey kan B2B-sektorns möjligheter vara dubbelt så stora som B2C-sektorns. Fitnessarmband, självkörande bilar och liknande är lättbegripligt och lockande för konsumenter. Men en byggarbetsplats där alla enheter, maskiner, förvaringsutrymmen och fordon kopplas till varandra och till nätet har potential att bli extremt mycket mer effektiv och lönsam än idag.

#internetofthings förändrar hur vi gör affärer #m2m #IoT Klicka för att Tweeta
  • Öppna spjäll – inte vattentäta skott

För att Internet of Things ska nå sin fulla potential måste olika system länkas samman. Möjligheterna ligger i synergierna mellan olika sammanhang och aktiviteter. En självkörande bil som kan upplysa sin passiva förare om trafiksituationen längre fram är för all del fräck. Men om alla bilar kommunicerar på samma sätt, och med varandra, och med kollektivtrafiken, och med instansen som mäter luftföroreningar, och dessutom med den entreprenör som sköter vägarbetena i en stad – ja, då kommer staden och dess infrastruktur att förändras i grunden.

  • Utvecklingsekonomiernas potential

McKinsey räknar med att de rent ekonomiska vinsterna med IoT kommer delas i ungefär 60/40 mellan utvecklade ekonomier och utvecklingsländer. Men i vissa fall kommer utvecklingsländerna ta ett så stort kliv att de till och med hamnar före. Butikshandel är ett sådant exempel. Då butiker, system och leveranser i många länder är relativt rudimentära kommer det bli lätt att skala upp till nya, smartare system; det är ofta enklare att implementera ett helt nytt system än att uppdatera och bygga på ett gammalt.

  • Nya affärsmodeller, nya branscher

Lägre produktionskostnader, effektivisering, nya synergier – men också nya sätt att göra affärer. Internet of Things lägger redan nu grunden till nya affärsmodeller och branscher, som kommer att ägna sig åt den sammankoppling av system, monitorering, insamling och analys av data som vi pratat om ovan. Här finns stora möjligheter för såväl etablerade aktörer som nya företag.

 

Rami Avidan, Commercial Director M2M Tele2 Group, kommenterar:

– IoT handlar i grunden om att förflytta sig från en analog affärsmodell där man säljer en produkt, till en digital affärsmodell där man säljer en tjänst. Det betyder att hela företagets struktur förändras.

Rami Avidan förklarar att dialogen om IoT därför handlar om strategi, inte teknik. De bolag som framgångsrikt har implementerat IoT har tagit strategiska beslut: vad är det vi vill uppnå med det här? Ofta handlar det om att få en bättre kommunikation med sina kunder och kunna fokusera på att leverera en produkt med hög kvalitet.

– När man fokuserar på att leverera kvalitet så blir det per definition en tjänst. Det är här som vi ser att våra kunder har lyckats väl med att implementera IoT, säger Rami Avidan.

 

Nästa vecka tar vi upp frågan om möjliga risker och problem med Internet of Things.