Internet of Things svårt att välja bort

Måns Nilsson

Vill man göra det enkelt för sig kan man uttrycka det så här: Internet of Things (IoT) är egentligen bara Internet – men upphöjt i tusen (eller mer). IoT ökar flödet av data över nätet genom att koppla samman oräkneliga maskiner och system som tidigare inte varit kopplade till varandra eller till nätet. En mer samvetsgrann beskrivning är att IoT har utvecklat nätets funktion från kommunikation till analys. Det handlar inte längre bara om transaktioner av data. Information kommer alltid att vara hårdvaluta på nätet, men nu gäller det insamling och analys av densamma. Därigenom står vi inför en oerhörd förändring: plötsligt är den fysiska världen runtomkring oss en del av Internet, och kan därför tolka och interagera med oss. Vår tidigare uppdelning i ”online” och ”IRL” känns hopplöst passé.

Internet of things inte gratis

Möjligheterna är enorma – faktiskt så stora att vi tenderar att underskatta dem snarare än överskatta.

emailmarke
Men det finns som bekant inga gratisluncher. Med fördelar som mer välfungerande samhällen, underlag för att fatta mer informerade beslut, möjlighet att förutse problem innan de inträffar, miljövinster och mer effektivitet följer också svårigheter och potentiella risker.

Riskerna med IoT

Så här:
Ju mer effektivitet och förebyggande åtgärder som uppnås med hjälp av data och analys, desto mer ökar risken för säkerhetsbrister, hot mot civilsamhället och digital diskriminering (av dem som av någon anledning inte kan eller vill ta del av de möjligheter som bjuds).

  • Säkerhetsslarv. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Ju fler system som är sammankopplade desto större risker: det räcker med att ett enda av dessa system inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att hela kedjan ska försvagas.
  • Hack och terrorism. Ett samhälle vars funktioner bygger på data blir förstås sårbart för utifrån kommande hot. Allt från pacemakers och bilar till industrier och samhällsviktiga system ligger i riskzonen, varför brandväggar och säkerhetsfunktioner blir viktigare än någonsin.
  • Integritet. När personlig data på individnivå (matvanor, rörelse, sömn etc) laddas upp och blir potentiellt tillgängligt för alla – däribland ditt försäkringsbolag – kan det utnyttjas till din nackdel.
  • Kulturkrock och maktkamp. Internet uppfanns i USA och spreds därifrån. IoT, däremot, är globalt från första början. Olika länder har olika uppfattning om vad nätet ska vara och vad frihet innebär, vilket bäddar för maktkamp och hetsiga diskussioner kring teknologi, hantering av data, placering av servrar och så vidare.

Integritet och IoT

Alla mynt har två sidor, och när det gäller IoT kan vi nog lugnt sluta oss till att den ljusa sidan – fördelarna och möjligheterna – överglänser den mörka (riskerna, se ovan). Vi har bara börjat skrapa på ytan av Internet of Things, men när vi lär oss att utnyttja potentialen till fullo kommer det innebära oerhörda förbättringar inom nästan varje upptänkligt område. Sjukvård, friskvård, industri, trafik, kontor och hemmiljö är bara några exempel på sammanhang som IoT kan revolutionera.

Men det är aldrig en bra idé att skygglappsförsedd rusa huvudstupa in i en revolution. Ett visst mått av kritiskt tänkande kommer att gynna den här omställningen, för det finns fortfarande frågor att reda ut. Ett problem med sakernas internet, den nya världen där allt och alla är uppkopplade, är att det kräver så mycket kunskap och ansträngning av dem som trots allt vill välja att ställa sig utanför systemet. Och att konsekvenserna av detta – av att ”opt out” – blir så mycket större. Input är en förutsättning för output; du måste ge någonting (information om dig själv) för att få någonting. Detta är inte en nyhet – just så har ju appar och smartphones fungerat i åratal. Men med IoT krymper individens kontroll över ”sin” data ännu mer. Och frågan är om du ens kan välja att ställa dig utanför, att inte delta. Vad skulle det kräva? Om världen runtomkring dig är uppkopplad och ständigt samlar data om dig och dina medmänniskor, hur kan du värja dig om du inte vill vara med?