Täckning och kapacitet – så funkar det

Måns Nilsson

– Hallå? Fan, jag har ingen täckning!

”Dålig täckning” har alla svurit över någon gång. Men var ligger felet egentligen? Better Business reder ut begreppen täckning, nät och kapacitet.

_DAV8095

Mast på Dalarö utanför Stockholm.

Nättyper

Tele2 har tre olika nättyper, och varje typ används på olika sätt:

  • 4G/LTE. Surf, och på sikt även tal. Tele2 delar 4G-nätet med Telenor i ett samarbete som heter Net4Mobility HB.
  • 3G. Surf och tal. Tele2 delar 3G-nätet med Telia. Samarbetet heter Svenska UMTS-nät AB (SUNAB).
  • 2G. Tal. 2013 slog Tele2 och Telenor ihop sina 2G-nät.

Okej. Hur är Tele2s nät jämfört med konkurrenternas, då? Björn Lindberg, Manager Mobile Radio på Tele2, förklarar:

– Jämfört med exempelvis Telia har vi betydligt bättre täckning på landsbygden och längs vägarna. Telia har inte kommit lika långt i utbyggnaden som vi och Telenor har gjort med 4G-nätet. Även 3 ligger långt bakom oss i utbyggnadstakten, och kommer inte att komma upp i lika höga hastigheter som vi, då de inte har lika mycket spektrum som vi i 4G-nätet. Telenor, som vi visserligen delar 4G-nät med, ligger ändå bakom oss eftersom vi har utrustat tusentals 3G-basstationer med samtliga frekvenser vilket ger oss högre kapacitet. Telenor har inte byggt ut tillnärmelsevis så många av sina 3G-basstationer.

Tele2s fälttekniker under en övning i november 2014.

Tele2s fälttekniker under en övning i november 2014.

Spektrum – operatörernas naturresurs

Det finns sex frekvensband som används för mobila telefoni- och bredbandstjänster i Sverige. Lite förenklat kan man kategorisera frekvensbanden som antingen täckningsband (450 MHz, 800 MHz, 900 MHz) eller kapacitetsband (1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz).

Låga frekvenser når längre och täcker alltså en större yta. Höga frekvenser ger mer kapacitet eftersom tillgången på radiospektrum är större, men för en mindre yta.

– Tele2 har en bred spektrumportfölj, och det ger goda förutsättningar för bra täckning och hög kapacitet, säger Björn Lindberg.

Täckning

Täckning mäts i procent och på två olika sätt:

  1. Befolkningstäckning – hur stor andel av befolkningen som nätet täcker
  2. Yttäckning – hur stor del av landets yta som nätet täcker

Eftersom befolkningstäckningen i Tele2s nät ligger på 99,6 % så är risken inte så stor (bara sisådär 0,4 %) att brist på täckning ska drabba dig. Men det finns andra orsaker som kan göra att samtalet går knackigt.

Jaha, vad beror det på då?

För att du ska få täckning måste det förstås finnas en basstation någonstans i närheten, men det gör det alltså nästan alltid (för 99,6% av oss i alla fall). Men ibland spelar omgivningen roll: berg, dalar, tät skog och byggnader kan påverka hur du upplever täckningen, och de här faktorerna är ju lite svåra att ändra på.

Okej. Surfet då?

Surfet ja. Alltså 4G-nätet, som än så länge bara används till surf men på sikt kommer funka för tal också (läs mer under VoLTE nedan!), och 3G, som används till både surf och tal. Nu kommer vi in på…

Kapacitet

Kapaciteten mäts som genomströmning eller ”hastighet” med enheten Mbit/s.

Eftersom nätverket är en delad resurs, så påverkas kapaciteten bland annat av hur många som använder nätet samtidigt.

Om flera personer i samma cell (området kring en basstation) använder nätet samtidigt så delas kapaciteten på dessa personer. Basstationen försöker ge alla användare lika mycket resurser, men det blir ändå inte exakt lika. Signalstyrka och signalkvalitet påverkas av ditt avstånd till basstationen, i vilken miljö du befinner dig (bakom ett berg? I en dal, kanske?) och vilken sorts hårdvara du har.

Exempel:

Cellkapacitet: 20 Mbit/s

Antal användare i cellen: 4

Teoretisk hastighet per användare: 20 / 4 = 5 Mbit/s

Verklig hastighet:

  • Användare A = 7 Mbit/s
  • Användare B = 9 Mbit/s
  • Användare C = 3 Mbit/s
  • Användare D = 1 Mbit/s

VoLTE – Voice over Long Term Evolution

VoLTE är en tjänst som innebär att man kan köra röstsamtal via 4G. Idag kopplas samtal automatiskt ner på 2G/3G, men med VoLTE konverteras samtalet till en dataström istället, och voíla – hela samtalet kan genomföras i 4G-nätet.

Förutom att ljudkvaliteten blir betydligt bättre, så går själva samtalsuppkopplingen snabbare eftersom man inte flyttar över från 4G till 2G/3G.

Tele2 kommer att lansera VoLTE inom en ganska snar framtid.

Täckningskartan

Här finns information om täckning.

Täckningskartan har tagits fram gemensamt av de svenska telekomoperatörerna, med samma definitioner av täckning. Det gör att alla operatörers täckningskartor blir jämförbara och ger kunderna en bättre bild av vad de faktiskt kan förvänta sig.