Utvecklingen av 5G – mer än bara hastighet

Måns Nilsson

5G_stor

Knappt har vi vant oss vid 4G förrän 5G står på kartan. Definitionen av 5G sker i detta nu, och det diskuteras hur systemet ska utformas och fungera. Den vedertagna uppfattningen är att utvecklingen inom mobil data och telefoni handlar om hastighet, men det finns mycket mer än så.

– Idag är hastighet på mobilt surfande inte särskilt viktigt, säger Joachim Horn, Group CTIO på Tele2. 5G flyttar fokus från nätverket till slutanvändaren och tjänsteutförandet. Det handlar mer om tillförlitliga uppkopplingar och stabila hastigheter. Om basstationerna blir fulla så går prestandan ner snabbt.

Tele2 jobbar hårt med att ta fram en lösning för lägen när en basstation saknar tillräcklig kapacitet, och med 5G kommer fler kunna vara uppkopplade på samma basstation samtidigt utan att uppkopplingshastigheterna påverkas lika drastiskt som idag. Men ännu viktigare är svarstiderna, alltså hur snabbt uppkopplade enheter kan få svar av varandra. I det nuvarande 4G-nätet ligger svarstiderna mot nätet på cirka 20 ms. Det är såpass snabbt att en person som surfar in på en webbplats inte märker någon större fördröjning. Men det finns anledning att vilja komma ner i ännu kortare svarstider. Inom området Internet of things finns det stora möjligheter med kortare svarstider. Inom 5G förväntas fördröjningarna gå ner hela vägen till 1 ms vilket nästan är att betrakta som realtidskommunikation.

– Med så snabb respons öppnas det upp stora möjligheter. Tänk exempelvis tillämpningen inom bilindustrin. Bilar kommer, förutom att kontinuerligt ladda ner aktuell trafikdata, kunna prata med varandra i realtid och positionera sig mot andra bilar. För trafiksäkerheten kan det göra stora framsteg, säger Joachim Horn.

Många tillämpningar för 5G

Enklare användningsområden för hemmen, såsom elmätningar, larm och uppkopplade köksprodukter finns redan idag, men utvecklingen går snabbt och det finns fler områden att tillämpa tekniken på.

– På en konferens i förra veckan såg jag exempel på drönare från ett startup-företag i Silicon Valley. Drönarna är helt beroende av en trådlös uppkoppling, och har de det kan de göra nästan vad som helst. Inom räddningstjänster är det extra intressant. Vid en olycka kan larmcentralen snabbt skicka ut kameraförsedda drönare som kontrollerar området och händelsen.

– Folk frågar alltid till en början varför de behöver så mycket hastighet, men sen går det en kort tid och marknaden fylls med smarta produkter och tjänster som bygger på tekniken. Kort därefter har alla vant sig och vill ha ännu mer, säger Joachim Horn.

Idag är operatörer från världens alla länder delaktiga i utvecklingen av 5G, något som också bäddar för en gemensam standard globalt.

– Utvecklingen av 4G utgick i stort sett från Europa och USA, men 5G sker verkligen globalt, operatörer från alla länder är med i det här. Ingen ligger före någon annan, utan det sker gemensamt. När vi satt en standard för hur det ska se ut kommer hårdvarutillverkarna komma in mer i bilden och börja titta på hur de ska bygga kring tekniken.

Ingen Big Bang-effekt

Ännu har inte 4G nått sin fulla potential och den nuvarande tekniken kommer också att fortsätta att utvecklas. Runt 2020 kommer troligtvis de första produkterna och tjänsterna kopplade till 5G att nå marknaden.

Under en paneldebatt som Huawei nyligen arrangerade i Shanghai underströk Joachim Horn vikten av att inte stressa fram en lansering.

– Vi tror att 2020 är realistiskt, men det viktigaste är att vi branschaktörer inte förhastar oss och lanserar någonting i förtid. Jag tror inte heller att vi kommer att få se en ”Big Bang-effekt” av 5G, övergången från 4G kommer snarare ske gradvis.

Han menar också att framväxten av 5G riskerar att förvärra det han beskriver som ”the threat of legacy” – att fler och fler tekniker staplas ovanpå varandra.

– Det här håller på att växa till ett stort problem. Att simultant använda mer än en teknologi åt gången försvårar för operatörerna, det ökar kostnaden för att underhålla nätverken och opex (operational expenditure – löpande utgifter för att underhålla en tjänst eller ett system). Alla operatörer vänder sig emot det, eftersom det i så hög grad reducerar flexibiliteten, säger Joachim Horn.

Under paneldebatten i Shanghai spådde 85 % av publiken att en 5G-lansering kommer ske först i Asien. Både Korea och Japan har långt gångna planer på utveckling och lansering. Även Kina har en enorm efterfrågan på ett starkare mobilnät med kapacitet för det växande Internet of things/M2M (läs mer här ).

En anledning att betala

De främsta drivkrafterna bakom utvecklingen av 5G är, enligt deltagarna i debatten i Shanghai, behovet av mer kapacitet och fler kopplingar mellan olika hårdvara.

Joachim Horn säger:

– Det viktigaste genombrottet som 5G måste stå för är att flytta fokus från tekniken till användarupplevelsen. Jag anser att branschen fokuserar för mycket på teknik. Teknikutveckling är inte ett självändamål. Den ska vara en metod för att uppnå bästa möjliga upplevelse för användaren. Då kommer användarna också ha en anledning att betala för tekniken.

 

Joachim Horn

Joachim Horn