Så kommunicerar skandinaverna

Måns Nilsson

Brittiska lingvisten Richard D. Lewis har kartlagt kommunikationsmönster, ledarskap och kulturella identiteter i sin boken ”When Cultures Collide”.

Boken hjälper företag och organisationer att minimera obehagliga kulturkrockar och hjälper människor att kommunicera framgångsrikt med nationaliteter där det tidigare uppstått problem.

Han beskriver skandinaver som individer som har starka åsikter formulerade ”under de långa mörka nätterna”. Svenskarna har ofta långa diskussioner och försöker nå konsensus medan finländare värderar kortare meningsbyten. Norrmännen hamnar någonstans mittemellan.

Text: Better Business-redaktionen