Grattis Facebook – 10 år!

Måns Nilsson

Denna månad fyller Facebook tio år. Det är bara att gratulera till en fantastisk framgång. Det som från början var avsett för studenter på Harvard-universitetet används idag av drygt 1,2 miljarder människor i världen. I Sverige är det 66 procent av alla över 12 år som regelbundet använder Facebook. Det framkommer i studien Svenskarna och Internet.

Flest är det i Kronobergs län (72%) och lägst i Dalarna och Jämtland (55 %). Generellt är det fler kvinnor än män som använder Facebook, och det är vanligare i städer än på landsbygden. Facebook används mest av unga. Svenska tonåringar tillbringar 7,6 timmar per vecka på sociala medier, där Facebook dominerar.

Varje dygn ökar datamängden på Facebook med 0,5 petabyte (500 000 gigabyte). En del av denna data lagras i Sverige. Under förra året invigde Facebook ett datacenter i Luleå, sitt första utanför USA.

Text: Better Business-redaktionen