Att tänka på innan du låter medarbetarna jobba hemifrån

Måns Nilsson

Under 90-talet var det många som började arbeta hemifrån någon dag i veckan då bättre internetanslutningar och bärbara datorer gjorde oss mer platsoberoende. Senare har flera stora företag infört restriktioner för distansarbete.

Dock fortsätter fenomenet att öka, åtminstone i USA enligt en studie från rekryteringsföretaget The Creative Group 

Inom reklam och marknadsföring uppger en tredjedel att det är fler som distansarbetar idag än för tre år sedan. Bara fyra procent uppger att andelen minskat.

Enligt företaget bakom studien är det dock inte okomplicerat att ha personal som arbetar hemifrån. Det är ett antal frågor man bör ställa sig som arbetsgivare.

Är mitt företag redo?
För nya företag och företag som genomgår förändringsprocesser kan det vara bra att begränsa möjligheterna till distansarbete. Det kan också vara svårt med distansarbete för företag som har problem med internkommunikationen.

Vilka arbeten lämpar sig för distansarbete?
Skrivarbete och formgivning lämpar sig kanske bättre än jobb som innebär många personliga kontakter eller som kräver särskild utrustning. Det är förmodligen lättare för en skribent att jobba hemifrån än för en plåtslagare.

I vilken omfattning är det lämpligt att distansarbeta?
Att träffa sina kollegor är bra för att skapa sammanhållning och för kreativa processer. Det kan därför vara bra att begränsa distansarbete till en eller två dagar i veckan.

Hur håller ni kontakten?
Verktyg som Skype och chattjänster underlättar kontakten mellan kollegor som inte är på plats. Det är också värdefullt med en företagsgemensam kalender så att alla vet var alla är.

Har jag tänkt på allt?
Innan man inför en ny rutin eller policy för distansarbete kan det vara bra att kolla med personalansvarig och en jurist för att säkerställa att man har tänkt på alla relevanta aspekter. Hur ser till exempel försäkringsläget ut för folk som arbetar hemifrån?

 

Text: Better Business-redaktionen