Tre myter om molnet

Måns Nilsson

Trots att molnet gjort enorma framsteg mot att bli ett integrerat företagsverktyg under det senaste året cirkulerar det fortfarande flera halvsanningar och osanningar kring molnets plats i företagen. Better Business listar tre av dem.

Myt 1: Det publika molnet är det enda sanna molnet. Medan publika moln fortsätter samla mer ökändhet än privata moln, i synnerhet bland medie- och kapitalmarknader, är sanningen den att volymen privata moln överstiger fortfarande publika moln. I en opinionsundersökning från 2012 svarade nio av tio respondenter att de planerade eller redan använde privata moln inom organisationen. Dessutom utvecklar fler och fler företag hybrida moln som integrerar data och affärsprocesser över både privata och publika moln.

Myt 2: Du är antingen i molnet eller utanför. Eftersom företag idag måste kunna agera snabbt och fullständigt på nya trender och marknadsförhållanden så är det sunt förnuft att företag bedriver en uppsjö av molnbaserade lösningar för att möta specifika krav. Dessutom krävs det att företagen utvecklar flerstegsarbeten som anpassar sig till ständiga behovsförändringar när de flyttar till molnet och konverterar fler system och processer.

Myt 3: Det finns ingen skillnad mellan virtualisering och molnet. Det är sant att virtualisering är en nyckelteknik som möjliggör cloud computing, men endast virtualisering skapar inte moln. Medan virtualisering primärt fokuserar på servrar med målet att minska kostnader för infrastruktur så innehåller cloud computing mycket mer än så. En färsk studie från IOUG visade exempelvis att molnköpare tar sig an PaaS (Platform as a Service) snabbare än IaaS (Infrastructure as a Service). Anledningen är att företagen upplever fördelar som mer smidighet, flexibilitet och lägre kostnader till följd av implementering av PaaS; även högre grad av standardisering och resursfördelning, mindre heterogenitet och komplexitet och lägre kostnader.

Text: Better Business-redaktionen