Forskargrupp: ”Mobilstrålning ger inte cancer”

Måns Nilsson

I en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd om elektromagnetiska fält menar myndigheten att stödet för att det finns ett tydligt samband mellan användning av mobiltelefon och cancer har minskat.

Rapporten, som tagits fram av myndighetens vetenskapliga råd, handlar om det aktuella forskningsläget om elektromagnetiska fält. Baserat på två epidemiologiska studier från 2011 klassificerade WHO:s cancerforskningsinstitut IARC radiofrekventa fält som möjligen cancerframkallade. Studierna antydde, för den som använder mobiltelefon, en liten förhöjd risk för hörselnervstumör och hjärntumör.

Ytterligare två studier har publicerats efter detta men dessa ger inte stöd för att det finns ett tydligt samband mellan cancer och användning av mobiltelefon.

– Det vetenskapliga stödet för att mobiltelefonen orsakar cancer har minskat. Men det finns viss osäkerhet när det gäller långtidsanvändning, det vill säga för den som använt telefonen längre än 13-15 år. Det är också för tidigt att helt utesluta en ökad risk för cancer hos barn, även om den relativt begränsade forskning som gjorts hittills inte tyder på någon ökad risk, säger Lars Mjönes, sekreterare i det vetenskapliga rådet.

Vissa studier har visat att hjärnans elektriska aktivitet kan påverkas mobiltelefonens radiovågor, men effekterna påverkar varken hälsa eller beteende och har varit synnerligen små. Rekommendationer från Strålsäkerhetsmyndigheten ändras alltså inte utan kvarstår: Den som talar i mobiltelefon bör, av försiktighetsskäl, använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal.

Text:Better Business-redaktionen