För JustNu är datanätet A och O

Måns Nilsson

JustNu är en kedja bestående av 19 tryckerier runt om i Sverige. Företaget erbjuder grafiska helhetslösningar till små och stora företag, exempelvis kontorstrycksaker, broschyrer, foldrar samt storformat så som affischer och roll-up. De profilerar sig med lokal närvaro, personligt bemötande och leveranser i precis rätt tid.

Utmaningen – fortsatt expansion med sammanhållen profil och service

JustNu är en av Sveriges ledande tryckerikedjor och planen är att expandera i hela Norden via förvärv och nyetableringar. För att kunna driva företaget rationellt vill man samla alla centrala funktioner till huvudkontoret som exempelvis mejltjänster, redovisning, back-up och internetaccess inklusive FTP-funktioner.

Dessutom är företagets strategi att tjänsteutbudet och kundupplevelsen ska vara samma oavsett vilket tryckeri kunderna vänder sig till. Och med tanke på att JustNu:s affärsidé är att hålla mycket hög servicegrad ut mot kund, ställer den strategin stora krav på samordning av och service till de enskilda tryckerierna.

Förutsättningen för att lyckas med denna strategi är tillförlitlig kommunikation inom företaget, såväl mellan tryckerierna och huvudkontoret som mellan de enskilda tryckerierna.

Lösningen – flexibel och lyhörd partner för datanät

Sedan maj 2011 har JustNu ett datanät från Tele2. Det är ett IP VPN-nät med 10 Mbit/s lokalt och 100 Mbit/s på huvudkontoret som dessutom har en extra fiber på 10 Mbit/s för redundans. Det finns en central accesspunkt på huvudkontoret mot internet som alla utnyttjar, inklusive en brandvägg för IP-telefoni och en annan för datatrafik och internet.

– Vi bytte till Tele2 för att vi behöver en partner som stödjer oss i vår tillväxt. Vi visste att Tele2 är flexibla när det gäller att förändra och utöka tjänsteutbudet på datasidan. Vid bytet hade jag en projektledare från Tele2 som tillsammans med mig planerade alla övergångar på ett snyggt sätt. Förbindelsen bröts inte en enda sekund vid övergången, vilket är rätt ovanligt i den här världen, säger Lars Johansson som är IT-chef på JustNu.

Tele2 är helhetsleverantör till JustNu. Förutom datanätet och mobiltelefoni ingår även IP-telefoni och Tele2 har anpassat nätet för att höja ljudkvaliteten på talet.

 

Lars Johansson, IT-chef på JustNu.

Resultatet – nöjda kunder, starkare varumärke och effektivt resursutnyttjande 

Efter bytet till Tele2 har JustNu vuxit med tre nya tryckerier som knutits till datanätet.

– Utökningen gick till och med snabbare än Tele2:s standardtid, som redan den är snabbare än vad jag är van med från andra håll. Det innebär att de nya orterna väldigt snabbt erbjuder det tjänsteutbud och den kundupplevelse vi vill stå för, vilket är centralt för vår strategi och stärker vårt varumärke. Tele2:s snabbhet och höga närvaro gäller också deras nätövervakning och support. Om något skulle hända kan det lika gärna vara dom som hör av sig till oss innan vi ens hunnit märka det, fortsätter Lars Johansson.

Förutom kommunikationen till och från huvudkontoret är ett driftsäkert datanät förutsättningen för samverkan mellan tryckerierna. En kund som vanligtvis får sina jobb levererade från ett visst tryckeri kan tillfälligt finnas på en annan plats när leveransen ska ske, och då flyttas jobbet via datanätet till det tryckeri som finns närmast kunden för snabbast möjliga leverans.

– Det är så vi vill jobba. Kunden ska kunna kontakta oss på morgonen och beställa 50 foldrar till eftermiddagen. Vi ska också kunna flytta jobb mellan tryckerier om det är överbeläggning någonstans och på så sätt både utnyttja våra resurser och ge kunderna hög servicegrad. Låt säga att ett tryckeri har fullt upp samtidigt som en av deras kunder ska på en mässa i dag och har slut på visitkort – då kan jobbet flyttas till det tryckeri i närheten som har en produktionslucka. Så datanätet är A och O för att vi ska kunna hålla den attention mot våra kunder som vi vill, avslutar Lars Johansson.