Konsten att få 23 kontor att samarbeta som ett

Måns Nilsson

Semcon är ett internationellt teknikkonsultföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. 3 000 kompetenta och engagerade medarbetare i nio länder utvecklar framtiden tillsammans med sina kunder – vare sig det handlar om fordon, energilösningar, läkemedel, telekom eller annan utvecklingsintensiv industri. De erbjuder dessutom en mängd tjänster inom kvalitet, utbildning och metodikutveckling.

Utmaningen – bättre och enklare samarbete

Precis som i de flesta andra delar av näringslivet är konkurrensen i Semcons bransch tuff. Det handlar inte bara om att leverera rätt kvalité i rätt tid till kunderna, Semcon måste också göra det så kostnadseffektivt som möjligt för att kunna utveckla företaget.

I Sverige har Semcon 1 500 medarbetare spridda på 23 kontor. På varje kontor finns i varje ögonblick en viss kapacitet och en viss kompetens tillgänglig. För att kunna tacka ja till alla intressanta uppdrag på alla orter, och leverera dem på ett förstklassigt sätt, vill Semcon ha möjlighet att skapa ett nära samarbete mellan samtliga kontor.

En annan utmaning för Semcon är att använda sina resurser så effektivt som möjligt. De uppdrag och projekt som Semcon genomför för sina kunder utförs med expertis som finns på Semcons olika kontor oavsett var kunden befinner sig. På så sätt får kunderna hela tiden tillgång till just den expertis som behövs i varje enskild leverans.

Lösningen – rätt bandbredd på rätt ställe

För 15 år sedan utvärderade Semcon alla stora nordiska operatörer. Valet föll på Tele2.

– Tele2 erbjöd den bästa och kostnadseffektivaste lösningen. Pris, funktion och hastighet, de var bättre på alla delar av affären helt enkelt. Sedan dess har vi med jämna mellanrum uppgraderat främst hastigheter och redundans och vart tredje år har vi konkurrensutsatt Tele2. Men vi har aldrig fått en bättre lösning eller ett fördelaktigare erbjudande från någon annan av de stora operatörerna, säger Klas Elmby som är CIO på Semcon.

Samtliga 23 kontor i Sverige är nu knutna till varandra och de flesta kontor har en bandbredd mellan 10 och 100 Mbit/s. Huvudkontoret i Göteborg har hela 1 Gbit/s och Semcon har där valt Redundans som tilläggstjänst. Den tjänsten ökar säkerheten genom den alternativa förbindelse som finns mellan Tele2:s och Semcons lokala nät. Om den primära förbindelsen bryts, exempelvis på grund av grävningsarbeten, styrs trafiken automatiskt över till den alternativa förbindelsen. Tjänsten ger även skydd om primärförbindelsens kundplacerade nätelement går sönder.

Tele2 är helhetsleverantör till Semcon. Företaget valde först Tele2 som leverantör av datanätet och därefter lade man till även fast telefoni, mobiltelefoni och mobilt bredband. Semcon konkurrensutsätter Tele2 vart tredje år även för dessa tjänster.

Resultatet – lägre kostnader och högre konkurrenskraft

Semcon använder datanätet alltifrån för det mest basala, som att skicka e-post och intranät, till att underlätta samarbete via exempelvis MS Lync och videokonferenser. Tack vare nätet kan man fördela jobben mellan kontoren i stället för att flytta resurser. Genom att skicka exempelvis CAD-filer, beräkningsdata och vyer över varandras skrivbord samarbetar man på flera kontor för att utföra kunduppdrag effektivt. Klas Elmby betonar att nätet och Tele2:s höga servicegrad underlättar för Semcon att hålla ner kostnaderna och vara konkurrenskraftiga.

– Om ett kontor tillfälligt behöver mer bandbredd ordnar Tele2 det på mycket kort varsel. Det ger oss en enorm flexibilitet. Driftstörningar förekommer extremt sällan, vi har i princip aldrig stått stilla någon längre tid. Och om hastigheten har sjunkit på ett kontor har Tele2 kontaktat oss innan vi själva upptäckt det, och frågat när de kan komma ut och lösa problemet. Den proaktiviteten tycker jag om.

Klas Elmby menar att flexibiliteten och den höga servicegraden går igen inom telefoni. Han utgår ifrån att Semcon inte är Tele2:s största kund men tycker ändå att det känns så.

– Vi hade dålig mobiltäckning på ett kontor där vi bara har ett fåtal medarbetare. Men Tele2 åkte ändå dit och mätte för att se om en antenn kunde riktas om. De visar förståelse för att kommunikation är lika viktigt på det lilla kontoret som på det stora. Jag har talat med kollegor i branschen som har andra operatörer och de blir inte bemötta på det sättet, summerar Klas Elmby.