Samsung inför Nordiskt sigill

Måns Nilsson

Att teknikjätten Samsung härstammar från Sydkorea och att deras mobiler och surfplattor går att köpa världen över vet de flesta. Men modellerna av de produkter vi köper från Samsung i norden är trots detta inte alltid likadana. Skillnaden finns på insidan.

När uppdaterade mjukvaror släpps är de inte kopplade till landet eller mobilnätet den används i, utan till den mjukvara som mobilen eller surfplattan har installerad. Men Samsung inför nu ett nordiskt sigill och kommer tillsammans med svenska mobiloperatörer att anpassa mobilernas och surfplattornas SIM-korts mjukvara efter respektive språk och marknad.

Testas för att optimeras mot marknaden

Samsung genomför både hård- och mjukvarutest för sina mobiler och plattor. Hårdvarutesten innebär att produkten dels ska fungera med de tekniker och frekvenser som brukas i olika nät på respektive marknad där Samsung agerar. Testen tittar också på hur produkterna klarar övergångar mellan datanät som exempelvis 3G och 4G.

Mjukvarutesten handlar om att mobilerna och surfplattorna kommunicerar felfritt med olika teleoperatörers nät. Även att grundläggande funktioner såsom språkinställningar fungerar. Samsung genomför testerna lokalt genom sin nordiska utvecklingsavdelning och de godkända produkterna får sigillet ”Approved for Nordic Operators”. Detta sigill säkerställer att produkten man köper är stabil, anpassad för de nordiska teleoperatörerna och utnyttjar alla möjligheter som nätet har.

Därför kan det vara klokt att fråga efter sigillet nästa gång du inhandlar en mobil eller platta från Samsung, vilket också skapar trygghet för dig själv. Samsung har, från och med september 2012, placerat sigillet på produktförpackningar till mobiler, plattor och kameror med SIM-kort.

Text: Better Business-redaktionen