Ommöblerad telefoni lyfter Edsbyverken

Måns Nilsson

Svåra att nå, dålig täckning och ständiga irritationsmoment. Edsbyverken fick nog. Med hjälp av Tele2 löste möbelföretaget problemen.

HÖG STANDARD. Edsbyverken tillverkar möbler och levererar hela inredningslösningar till företag. Företaget är också känt som en av världens första skidtillverkare. Allt de gör präglas av god kvalitet. Numera håller också telefonin måttet.

Omodernt blev modernt 2007. Telefoniansvariga Henry Johansson var den som såg till att den gamla telefonin byttes ut till en smidig lösning. Han minns hur det var förr: svårt att få tag i rätt personer på företaget – både för kunder och kollegor. Täckningen med det trådlösa DECT-systemet var dålig.

– Alla hade varsin fast telefon på skrivbordet och kanske även en mobiltelefon i fickan. Det gjorde att det blev väldigt svårt att nå folk, i synnerhet eftersom fabriken ligger några hundra meter bort från huvudkontoret. Om någon var på väg mellan de båda husen kunde inte den personen nås över huvud taget. Ute i fabriken hade vi försökt lösa problemet genom att införa trådlösa telefoner, men deras räckvidd var så kort och täckningen dålig. Dessutom innebar detta att vissa hade tre telefoner att hålla koll på. Vi var verkligen i behov av att skaffa trådlös telefoni, säger Henry Johansson.

Han kom i kontakt med Spring Mobil, som sedan dess har blivit en del av Tele2. Snart fick Edsbyverken ett eget mobilnät. Därmed var perfekt täckning och samtalskvalitet på kontoret och i fabriken ett faktum.

– Med det egna nätet ringer vi gratis internt och vi når nu varandra överallt. Alla har tresiffriga anknytningsnummer samt ett fast nummer – det är det fastna numret vi lämnar ut till kunder. På så sätt kan man bli nådd på arbetstid av dem. Mobilnumret, som också är kopplat till telefonen, använder vi mer privat så att man alltid kan använda samma telefon utan att få jobbsamtal dygnet runt, säger Henry Johansson.

Räckviddsbegränsningen, som innebär att vissa bara kan ringa inom företagets lokaler och andra även utanför, fungerar jättebra tycker Henry.

De flesta av Edsbyverkens externa säljare använder mobilen för att läsa och skicka mejl. För att vara nåbara när de är på resande fot använder de sig mycket av det mobila bredbandet. På så sätt kan de ta emot möbleringsförslag och ritningar även när de inte är på kontoret.

Ann-Sofie Stjernlöf är receptionist på Edsbyverken och förstås en flitig telefonanvändare. Hon är nöjd med det nya systemet.

– Det är en väldig skillnad! Jag kan göra mitt jobb ännu bättre. Tidigare när jag kopplade samtal från kunder fick jag ofta tillbaka dem, obesvarade, eftersom den de sökte var ute. Nu är det mycket färre sådana samtal. De anställda kan via datorn hänvisa sig om de är sjuka, lediga eller upptagna. Det ser jag direkt i min dator och kan säga till den som ringer, i stället för att koppla vidare dem i onödan. Det fungerar klockrent.

Edsbyverkens telefoni är integrerad med Senab, ett systerbolag till Edsbyverken och integrationen fungerar väldigt bra.

– Det är en stor fördel att vara integrerade med Senab eftersom vi alltid ringer gratis mellan oss, berättar Henry Johansson.