Gävle kommun sparar 4,5 miljoner kronor varje år

Måns Nilsson

Det är inte bara pris och täckning som är avgörande för att man ska bli nöjd med sin telefonioperatör. När Gävle kommun bytte till Tele2 var även personligt bemötande och stort kundfokus uppskattade faktorer.

MOBIL MAGI. Kostnaderna för telefonin har gått ned, samtidigt som tjänstemännen är lättare att nå. Det gillar Anna-Lena Halth, telfoniansvarig i Gävle kommun.

– Det är självklart viktigt att täckning, kvalitet och pris stämmer med våra krav, och det gjorde det med Tele2. Men minst lika viktigt är att man har en god, personlig kontakt med sin operatör och att man känner sig sedd och hörd. Det gör vi definitivt hos Tele2, säger Anna-Lena Halth, ansvarig för telefonin i Gävle kommun.

När kommunen 2008 gick ut i en offentlig upphandling kring sin telefoni var målet bland annat att få ner antalet mobilabonnemang för att sänka kostnaderna och minska den tekniska hanteringen.

– Vi ville ha en MEX-lösning för alla som är mobila i tjänsten och som då hade både ett fast och ett mobilt abonnemang. Men vi var tvungna att lösa det ekonomiskt och det har vi lyckats med. Med Tele2s lösning sparar vi 4,5 miljoner kronor varje år, säger Anna-Lena Halth och tillägger att 1 200 av växelns totalt 3 000 användare nu har MEX-abonnemang.

I upphandlingen vägde man som brukligt både pris och kvalitet, där pris stod för 60 procent och kvalitet för 40 procent. En referensgrupp utvärderade de olika kriterierna grundligt. Till exempel åkte de ut och testade täckningen i olika delar av länet. Referensgruppen gjorde en utvärdering och sedan tog man beslut med hänsyn till det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

– Det var dessutom en trygghet att vi redan hade goda kontakter med Tele2 sedan tidigare eftersom vi var kund där för åtta år sedan, säger Anna-Lena Halth.

Hon är även nöjd med uppslutningen från Tele2 vid utbildningen under övergången.

– De har ställt upp med mycket personal på plats här i Gävle. Det är en stor fördel som lönar sig i längden.

Nu ser Anna-Lena Halth och personalen på Gävle kommun fram emot att bli mer flexibla till lägre kostnad än förut.

– Vi är fortfarande mitt uppe i övergången till det nya, men när allt är på plats kommer det att bli en stor frihet för oss som arbetar här. Det blir även mycket bättre för kommuninvånarna som nu lättare kan få tag på den de söker genom att ringa ett enda, fast telefonnummer, säger Anna-Lena Halth.

Text: Karin Cedronius
Foto: Lasse Åbom