Lyckad KST kräver analys

Måns Nilsson

Ökad flexibilitet, minskade kostnader och mer fokus på kärnverksamheten. Fördelarna med Kommunikation som tjänst, KST, är många. Men hur går man till väga när man bestämt sig för att slänga ut den gamla telefonväxeln och ersätta den med KST?

TALAR TELEKOM. Martin Cullberg berättade vad Tele2 kan göra som KST-leverantör under ett seminarium anordnat av Telekom Idag.

Allt fler företag väljer att lägga ut sitt telefon- och datasystem på en operatör som ansvarar för drift, uppgraderingar och service. Förutom att det blir enklare att hålla koll på telefonikostnaderna, får företaget möjlighet att fokusera än mer på kärnverksamheten.

KST kan anpassas helt efter företagets behov och önskemål, en fördel som också innebär en del utmaningar för de företag som står i begrepp att införa KST.

För att hjälpa både nya och gamla kunder att navigera i KST-utbudet anordnade tidningen Telekom Idag ett seminarium med rubriken ”Så lyckas du med KST”. Martin Cullberg, affärsområdeschef på Tele2 Business, inledde seminariet med att beskriva hur Tele2 ser på sin roll som KST-leverantör.

– Vi vill vara kompetensleverantörer med flexibilitet, kostnadsmedvetenhet och öppenhet som ledord, förklarade han.

Ett tips handlade om hur man som it-chef ska tänka när det gäller övergången från egen telefonväxel till KST:

  • Börja med en ordentlig förstudie av företagets verksamhet och behov.
  • Se därefter till att skriva avtal där både kundens och leverantörens åtaganden är tydligt uppsatta.

– I första fasen tycker jag också att man ska begränsa antalet tillägg till tjänsten och se till att projektledaren verkligen har mandat att fatta beslut. Var noga med ha regelbundna driftsmöten och en kommunicerad rapportstruktur, sa Martin Cullberg.

Heba El Sheemy deltog också på seminariet. Hon driver det egna företaget Heba Management Consulting, men var tidigare it-chef på Dagens Nyheter. Under 2009 bytte DN ut sin gamla Meridianväxel från 1995 mot KST från Tele2 – en process som gav Heba El Sheemy många lärdomar.

– Vi började med att fundera på vad vi ville ha. Vi visste att vi ville ha mobil- och fast telefoni från en erfaren leverantör, så mycket mobilt som möjligt, en utbyggnadsbar och flexibel tjänst och en växelfunktion. Dessutom ville vi inte äga någon egen utrustning.

Projektet flöt på bra i det stora hela men enligt Heba El Sheemy hade det varit bra med fler krav och riktlinjer från leverantören. De närmaste tre månaderna efter införandet av KST präglades av förvirring bland personalen på DN.

Det gäller att ta till en rejäl period efter införandet där det finns plats för frågor och justeringar. Men på det hela taget nådde vi våra mål och sänkte våra kostnader med mellan 20 och 30 procent, sa hon.

Telemanagementkonsulten Håkan Medin bjöd på några inblickar i framtiden. Enligt honom kommer KST så småningom att bli en renodlad molntjänst samtidigt som vi kommer att få se nya arbetssätt präglade av samverkan mellan olika företag

– Jag tror också att vi får se mer av gratistjänster i stil med Spotify där vissa basfunktioner är gratis och tilläggstjänsterna kostar, sa Håkan Medin.

Text: Caroline Thorén
Foto: Anette Tamm