Framtidens mobiler förmedlar känslor

Måns Nilsson

Med framtidens mobiler kan vi förmedla känslor och lära känna oss själva bättre. Det hoppas Kristina Höök, professor i människa/maskin-interaktion på Stockholms universitet och grundare av forskarcentret Mobile Life.

Kristina Höök demonstrerar hur olika färger i mobilen kan förstärka olika känslor.

Den mobila revolutionen är inte avslutad. Det är Kia, som Kristina Höök kallas, glad för. För hittills har mest de rationella och effektiviserande mobilfunktionerna firat triumfer. Medan de flesta mänskliga fått bida sin tid.

– Men den mobila tekniken kan användas till så mycket mer än att hjälpa oss att jobba snabbare. Tekniken är vår vän, det är vi som bestämmer hur den ska utvecklas, betonar hon.

Kia drar sitt strå till den mänskliga mobilstacken i det forskarcenter som hon har grundat. Det heter Mobile Life och är baserat i Kista.

– Vi har under de senaste åren skapat sex olika designkoncept som vi försöker göra användbara. Koncepten handlar om att lära sig av känslomässiga reaktioner och om mänskligt, socialt samspel.

Läs gärna mer om de sex koncepten längre ned.

Numera pratar vi om bloggar, köpsajter, X-boxar och annat. Ordet internet är på väg att bli överflödigt. Kia tror att internet rätt snart blir lika självklart som el. Och ordet app menar hon snart blir Hedenhös, i takt med att apparna integreras i helheten.

– Men mobiler kommer alltid att finnas, i någon form med något namn. Mobilerna är våra fönster både mot internet och mot världen omkring oss, säger hon och pratar en stund om olika appar med vars hjälp vi får veta mer om det mobilerna ”ser”.

Mobiler når oss överallt, vad vi än gör, men det gör dem ibland oerhört störande?

– Minst sagt, men på sikt kommer det att finnas funktioner på mobilerna som diskret förmedlar i vilken grad vi kan tänka oss att bli störda.

Utvecklingen att allt fler köper en smartphone i stället för en laptop kommer att accentueras, bedömer Kristina Höök. Hon tror att stationära datorer som vi känner dem i dag bara kommer att användas i enstaka yrken, som konstruktionsritare och skribenter.

Men mobilskärmarna är fortfarande rätt små?

– Ja, men det kommer rätt snart att bli enkelt att koppla upp mobilen mot tv:n, datorn eller andra skärmar. Det börjar också utvecklas mobiler som projicerar mobilskärmen mot en lämplig vägg eller liknande.

Den mänskliga mobilen – i sex koncept

Kristina Hööks kombination av humanism och teknikoptimism avspeglas i de sex designkoncept hon försöker göra användbara.

De fyra första har funnits längst och är mest utvecklade. Affective Health och Affective Diary (se nedan) är på väg att kommersialiseras, av bland andra Kia själv.

FriendSense
Handlar i hög grad om gruppsykologi. Konceptet testades 2010 på Liljevalchs konsthall i Stockholm, där besökande grupper fick mobila hi tech-ägg. Med hjälp av äggen fick var och en i gruppen veta var de andra befann sig. Genom att gestikulera med äggen kunde de tycka till om konstverken. De kunde också se vad de andra hade tyckt.

FriendSense använder sensorer som kopplas samman i ett nätverk via IP.

– Sensorer är på väg in i mobilerna, säger Kia.

eMoto
I eMoto skapar användaren, i samspel med sina vänner, ett gemensamt ”mobilspråk” med hjälp av färger och mönster.

Genom att trycka på en så kallad stylus-penna kan du beskriva dina känslor, och genom att gestikulera med mobilen accentuerar du dem. Man kan än så länge uttrycka sig efter två paramterar: hur stark känslan är och om den är positiv eller negativ.

Är du till exempel aggressiv – känslan är stark och negativ – blir meddelandets bakgrund illrött och taggigt. Med lite övning blir meddelandena mer komplexa. Ironi, empati och förväntningar har visat sig gå utmärkt att uttrycka i eMoto.

Affective Health
Ger via sensorer biologisk feedback och lär oss lyssna på kroppens signaler. I stället för den mekanistiska människosyn som till exempel pulsmätare ger uttryck för, påminner den oss om att det finns djupare värden än att springa fortast.

– Man har ett litet armband med tre sensorer, för puls, svett och rörelse, länkade till mobilen, säger Kia.

Affective Diary
En portabel dagbok och ett redskap för självterapi som registrerar känslomässiga och kroppsliga reaktioner, vilka kan tankas ner på en PC och kompletteras med bilder och annat.

– Efter att ha testat dessa bägge koncept på mig själv lärde jag mig bland annat hur dålig jag ibland är på att stressa ner, säger Kia.

EcoFriends
Handlar om att leva miljövänligt. Du, och andra med dig, registrerar med mobilens hjälp olika saker i butiker, på fritiden och när ni transporterar er. Informationen som samlas in hjälper er att förstå hur miljön påverkas.

– Grundtanken med EcoFriends är att det ska vara både roligt och socialt att bry sig om miljön, inte ett trist tvång som vimlar av förbud, säger Kia.

EmRol (Emotional Rollercoaster)
Ett spelkoncept. Användarna samspelar fysiskt, till exempel genom att andas eller hoppa synkroniserat (vilket registreras av sensorer på mobilen), och kan på så sätt lösa gåtor eller komma vidare i spelen.

– EmRol tror jag blir mest användbart för 8–12-åringar, som har en utvecklad men fortfarande fri kroppsuppfattning, säger tvåbarnsmamman Kia.

Text: Anders Wikberg
Foto: Niklas Björling