Arosfrakt sparade 40 %, ska spara 40 % till!

Måns Nilsson

400 yrkesförare med lika många mobiltelefoner kostar en ansenlig summa varje månad. Men kostnaden har minskat rejält sedan Arosfrakt började ringa med Tele2.

På ett transportföretag är mobiltelefonen den viktigaste kommunikationskanalen. De som är ute och kör pratar med både kunder, kollegor och chefer med hjälp av mobilen. Det gäller även hos Arosfrakt i Västerås, som med dotterbolaget Hägerstens Åkeri och samarbetsbolaget Spånga Logistik & Transport, har totalt 400 medarbetare. Av dem är över 95 procent yrkesförare som distribuerar gods i Mälardalen och fjärrtransporter från och till Västsverige.

Alla anställda har varsin mobiltelefon som de också kan använda privat. Enbart de 220 Västeråsmedarbetarnas telefonikostnad uppgick till 1 miljon kronor för ett år sedan, innan personalchef Johan Peterson bestämde sig för att byta operatör.

– Vi ville såklart spara pengar och tillsammans med Tele2 räknade vi på att vi skulle kunna göra en besparing på 40 procent genom låga månadsavgifter och minutpriser, säger Johan Peterson.

Snabb och lättillgänglig service var också viktigt för Arosfrakt.

– Nu har vi en kontaktperson hos Tele2 som jag ringer när vi ska starta upp ett nytt abonnemang eller om någon tappat bort sin mobil.

Miljonkostnaden krympte till 600 000 kronor. Men Johan Peterson ville spara ännu mer. Han anslöt Arosfrakt till Tele2 Sparpaket Volym. Det innebär att taxan är densamma oavsett om medarbetarna ringer från en fast telefon eller från sin mobil. Dessutom kostar alla interna samtal noll kronor.

– Nu räknar vi med att spara ytterligare 40 procent, säger Johan Peterson.