Taxi Väst: ”Vi har skapat en förtroendeställning mellan oss”

Måns Nilsson

Pris, kvalitet och en nära dialog var avgörande faktorer när Taxi Väst valde Tele2.

– Vi får i snitt 75 procent av våra körningar via Västtrafik, som bland annat bokar färdtjänst och skolskjuts. De bokningarna går direkt in i vårt system via GPRS och passerar bara genom vår egen bokningscentral för att sedan gå ut till föraren. Då gäller det att tekniken fungerar, annars blir det både kaos och förlorade affärer, säger Sune Nyman.

Han är VD på Uddevallabaserade Taxi Väst, som är en sammanslutning av ett antal mindre taxibolag längst den svenska västkusten. Totalt består Taxi Väst av 350 förare, 150 fordon och åtta taxibolag som alla är delägare och samverkar på områden som bokningar via den gemensamma beställningscentralen, fakturering, upphandling av utrustning i fordonen och inte minst telefoni och datatrafik.

Taxi Väst använder Tele2 för samtliga telefoni och datatjänster. Det innebär alla mobila och fasta telefonabonnemang, GPRS-abonnemang samt all datatrafik.

– Vissa var lite oroliga när vi gick över till GPRS från vår gamla leverantör, eftersom det är en så viktig del av verksamheten. Men oron var obefogad för tekniken har fungerat väl. De få gånger det har varit strul har vi fått direkt återkoppling av Tele2 som löst problemet snabbt, ibland innan vi ens hunnit märka det själva, säger Sune Nyman.

Taxi Väst har fått ett extra fördelaktigt pris, eftersom företaget har samlat all telefoni och datakommunikation hos Tele2. Det var en viktig del i valet av leverantör, liksom möjligheten att få samma nummerserier i de olika kommunerna.

Men teknik och pris i alla ära, tyngst av allt väger ändå kontakten med Tele2s säljare och tekniker, menar Sune Nyman.

– Affärer görs inte mellan företag utan mellan personer. Därför uppskattar jag att vi har så få kontaktytor på Tele2. Det är oftast bara en eller ett par personer som tar sig an oss och som vi har en nära dialog med, trots att vår verksamhet sträcker sig över ett stort geografiskt område.

Sune Nyman berättar att Taxi Väst i sin tur bidrar med sina kunskaper och erfarenheter till Tele2, som på så vis får direkt input från chaufförerna på fältet.

– Vi har skapat en förtroendeställning mellan Tele2 och Taxi Väst. Jag upplever att de är mycket lyhörda för våra synpunkter, säger Sune Nyman och avslutar:

– Om någon i vårt nätverk frågar oss vad vi tycker om Tele2 så rekommenderar jag dem varmt.

Text: Karin Cedronius
Foto: Kent Eng